Nemokamos gydytojo konsultacijos akcijos taisyklės

Apsipirkite Gintarinės vaistinės internetinėje parduotuvėje ir gaukite dovanų gydytojo konsultaciją

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Akcijos organizatorius yra UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464 (toliau - Organizatorius).
 2. UAB “Gintarinė vaistinė” pagal šias taisykles (toliau – taisykles) organizuoja ir vykdo akciją „Apsipirkite Gintarinės vaistinės internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt ir gaukite dovanų gydytojo konsultaciją“ (toliau – Akcija).
 3. Akcija vyksta laikotarpiu - nuo 2022 m. spalio 1 d. iki atskiro pranešimo apie akcijos pabaigą internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt.
 4. Kiekvienas fizinis asmuo, kuris įsigyja prekių Gintarinė vaistinės internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt, kartu su patvirtinimu apie pateiktą užsakymą, el. paštu gauna nuolaidos kodą, kuris suteikia teisę vieną kartą gauti nemokamą gydytojo konsultaciją Dimedic Baltic internetinėje klinikoje https://dimedic.eu/lt . Dovana gali pasinaudoti tik asmenys sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų.
 5. Nuolaidos kodas yra atsiunčiamas į tą elektroninio pašto dėžutę, kuri buvo nurodyta www.gintarine.lt ir į kurią siunčiamas patvirtinimas apie užsakymą internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt.
 6. Nuolaidos kodas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.(t.y. iki to mėnesio, kurį jums buvo atsiųstas nuolaidos kodas, paskutinės kalendorinės dienos).
 7. Asmuo, norintis pasinaudoti nuolaidos kodu, turi susipažinti ir sutikti su UAB Dimedic Baltic klinikos taisyklėmis bei sąlygomis https://dimedic.eu/lt/naudojimosi-salygos .
 8. Nuolaidos kodas nekeičiamas į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes.
 9. Pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas.
 10. Akcijos Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai iš anksto www.gintarine.lt .
 11. Su Akcijos taisyklėmis iki Akcijos pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt .
 12. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėja piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės pažeidžiamos iš esmės, informuodami apie tai iš anksto www.gintarine.lt .
 13. 13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir (arba) jo įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencilia informacija. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymų ir Jūsų teises – prašome susipažinti.

13.2. Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika darbuotojai, atsakingi už Akcijos organizavimą ir vykdymą.

UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinių svetainių www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

13.4. Kiek laiko saugome informaciją apie Jus ?

Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 (vieną) mėnesį pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo terminui. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname

13.5. Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis ?

Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt .

13.6. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.

13.7. Daugiau informacijos apie www.gintarine.lt pirkėjų asmens duomenų tvarkymą:  Taisyklės