Nemokamos gydytojo konsultacijos akcijos taisyklės

Apsipirkite Gintarinės vaistinėje ir gaukite dovanų šeimos gydytojo arba dermatologo konsultaciją

 

AKCIJOS TAISYKLĖS

 

1. Akcijos organizavimas

1.1. Akcijos organizatorius yra UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464 (toliau - Organizatorius).

1.2. UAB “Gintarinė vaistinė” pagal šias taisykles (toliau – taisykles) organizuoja ir vykdo akciją „Apsipirkite Gintarinėje vaistinėje ir gaukite dovanų šeimos gydytojo arba dermatologo konsultaciją“ (toliau – Akcija).

1.3. Akcijos laikotarpis:

- Akcija Gintarinės vaistinės fizinėse vaistinėse vyksta laikotarpiu - nuo 2023 m. kovo 15 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.; Akcijos laikotarpis vaistinėse Organizatoriaus nuožiūra gali būti pratęstas apie tai informavus atskiru pranešimu internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt .

 

2. Dalyvavimas

2.1. Visi pirkėjai, kurie Akcijos laikotarpiu apsiperka bet kurioje GINTARINĖJE vaistinėje su MYLIMIAUSIA ar GINTARINE kortele kartu su apsipirkimo kvitu gauna papildomą kvitą su nuolaidos kodu, kuris suteikia teisę vieną kartą gauti nemokamą gydytojo konsultaciją Dimedic Baltic internetinėje klinikoje https://dimedic.eu/lt . Dovana gali pasinaudoti tik asmenys sulaukę (aštuoniolikos) metų.

2.2. Suteiktu nuolaidos kodu gali pasinaudoti tik asmenys sulaukę (aštuoniolikos) metų.

 

3. Nuolaidos kodo taikymo sąlygos

3.1. Nuolaidos kodas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.(t.y. iki to mėnesio, kurį jums buvo atsiųstas nuolaidos kodas arba atspausdintas kvitas su nuolaidos kodu, paskutinės kalendorinės dienos).

3.2. Asmuo, norintis pasinaudoti nuolaidos kodu, turi susipažinti ir sutikti su UAB Dimedic Baltic klinikos taisyklėmis bei sąlygomis https://dimedic.eu/lt/naudojimosi-salygos .

3.3. Nuolaidos kodas nekeičiamas į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes.

3.4. Pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas.


4. Kitos Akcijos sąlygos

4.1. Akcijos Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai iš anksto www.gintarine.lt .

4.2. Su Akcijos taisyklėmis iki Akcijos pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt .

4.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėja piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės pažeidžiamos iš esmės, informuodami apie tai iš anksto www.gintarine.lt .

 

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir (arba) jo įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencilia informacija. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymų ir Jūsų teises – prašome susipažinti.

5.2. Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika darbuotojai, atsakingi už Akcijos organizavimą ir vykdymą.

UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinių svetainių www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Jūsų duomenims tvarkyti naudojamės profesionalių partnerių, teikiančių informacinių sistemų lojalumo kortelėms aptarnauti paslaugas, pagalba.

Reklaminiams pranešimams, SMS žinutėmis bei el. paštu siųsti taip pat naudojamės specializuotų paslaugų teikėjų pagalba.

5.3. Kiek laiko saugome informaciją apie Jus ?

Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 (vieną) mėnesį pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo terminui. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname

5.4. Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis ?

Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt .

5.5. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.

5.6. Daugiau informacijos apie www.gintarine.lt pirkėjų asmens duomenų tvarkymą https://www.gintarine.lt/internetines-vaistines-pirkeju-privatumo-politika .

5.7. Daugiau informacijos apie MYLIMIAUSIA ar GINTARINĖS kortelės turėtojų asmens duomenų tvarkymą skatykite Gintarinė vaistinė lojalumo programos taisyklių 4-oje dalyje https://www.gintarine.lt/gintarine-kortele arba Mylimiausia lojalumo programos taiyklių 5-oje dalyje https://www.gintarine.lt/mylimiausia-kortele