Nuolaida gydytojo konsultacijoms akcijos taisyklės

25 EUR vertės nuolaida gydytojo konsultacijoms” akcijos taisyklės

Apsipirkite Gintarinės vaistinės internetinėje parduotuvėje ir gaukite penkias 5 EUR vertės dovanas (nuolaidos kodą) penkioms gydytojo konsultacijoms Dimedic Baltic internetinėje klinikoje https://dimedic.eu/lt 

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Akcijos organizatorius yra UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464 (toliau - Organizatorius).
 2. UAB “Gintarinė vaistinė” pagal šias taisykles (toliau – taisykles) organizuoja ir vykdo akciją „Apsipirkite Gintarinės vaistinės internetinėje parduotuvėje gintarine.ltir gaukite 25 EUR vertės nuolaidą gydytojo konsultacijoms Dimedic Baltic internetinėje klinikoje https://dimedic.eu/lt “ (toliau – Akcija).
 3. Akcija vyksta laikotarpiu - nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki atskiro pranešimo apie akcijos pabaigą internetinėje vaistinėje gintarine.lt, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 4. Kiekvienas fizinis asmuo, kuris įsigyja prekių Gintarinė vaistinės internetinėje parduotuvėje gintarine.lt, kartu su patvirtinimu apie pateiktą užsakymą, el. paštu gauna nuolaidos kodą, kuris suteikia teisę penkis kartus gauti 5 EUR (penkių Eurų) vertės dydžio nuolaidą užsakant bet kurią pasirinktą gydytojo konsultaciją Dimedic Baltic internetinėje klinikoje https://dimedic.eu/lt. Bendra su gautu nuolaidos kodu suteikiama nuolaidų suma lygi 25 EUR. Vienai konsultacijai galima panaudoti tik 5 EUR (penkių Eurų) nuolaidą. Visos nuolaidų sumos negalima panaudoti vienai konsultacijai. Dovana gali pasinaudoti tik asmenys sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų.
 5. Nuolaidos kodas yra atsiunčiamas į tą elektroninio pašto dėžutę, kuri buvo nurodyta gintarine.ltir į kurią siunčiamas patvirtinimas apie užsakymą internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt.
 6. Nuolaidos kodas galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 7. Asmuo, norintis pasinaudoti nuolaidos kodu, turi susipažinti ir sutikti su UAB Dimedic Baltic klinikos taisyklėmis bei sąlygomis https://dimedic.eu/lt/naudojimosi-salygos.
 8. Nuolaidos kodas nekeičiamas į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes.
 9. Pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas.
 10. Akcijos Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai iš anksto gintarine.lt.
 11. Su Akcijos taisyklėmis iki Akcijos pabaigos galima susipažinti gintarine.lt .
 12. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėja piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės pažeidžiamos iš esmės, informuodami apie tai iš anksto gintarine.lt.
 13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir (arba) jo įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencilia informacija. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymų ir Jūsų teises – prašome susipažinti.

13.2. Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika darbuotojai, atsakingi už Akcijos organizavimą ir vykdymą.

UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinių svetainių www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

13.4. Kiek laiko saugome informaciją apie Jus ?

Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 (vieną) mėnesį pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo terminui. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname

13.5. Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis ?

Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429 arba el. Paštu duomenuapsauga@vaistine.lt .

13.6. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. pastas ada@ada.lt.

13.7. Daugiau informacijos apie www.gintarine.lt pirkėjų asmens duomenų tvarkymą https://www.gintarine.lt/internetines-vaistines-pirkeju-privatumo-politika .