SVEIKATOS kortelė

GINTARINĖS vaistinės lojalumo kortelė suteikia ypatingas nuolaidas: iki 5 proc. kaupiamąją nuolaidą* ir išskirtinius prekių pasiūlymus kiekvieną mėnesį net iki 40 proc. pigiau!

Su SVEIKATOS KORTELE GINTARINĖSE vaistinėse gaukite:

  • iki 5 proc. kaupiamąją nuolaidą (sukauptais GINTARINĖS VAISTINĖS eurais galima sumokėti iki 50 proc. kito pirkinio vertės) bei išskirtinius prekių pasiūlymus iki 40 proc. pigiau;
  • asmeninius ir gimtadienio mėnesio pasiūlymus prekėms;
  • SENJORAMS iki 25 proc. nuolaidą antradieniais  (taikoma 20 proc. nuolaida ir iki 5 proc. kaupiamoji nuolaida nuo galutinės mokamos sumos). Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, kartiniams ir vardiniams vaistams. Nuolaidos nesumuojamos. Taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui.
 

* Sukauptais GINTARINĖS VAISTINĖS eurais galėsite sumokėti GINTARINĖJE vaistinėje net iki 50 % kito pirkinio vertės. Sukaupti GINTARINĖS VAISTINĖS eurai galioja 6 mėn. nuo paskutinio pirkimo dienos. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams. Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

 

Visą kovo mėnesį, vaistinėse užpildę prašymą išduoti lojalumo kortelę, SVEIKATOS kortelę įsigykite nemokamai bei iškart naudokitės jos teikiamais privalumais!

 

SVEIKATOS KORTELĖ

GINTARINĖS vaistinės lojalumo programos taisyklės ir SVEIKATOS KORTELĖS išdavimo bei naudojimo tvarka

1. SVEIKATOS kortelė (toliau dar ir – Kortelė) – tai UAB „Gintarinė vaistinė“ (toliau dar ir Gintarinė vaistinė) platinama lojalumo ir nuolaidų programos kortelė.
2. GINTARINĖSE vaistinėse SVEIKATOS kortelės turėtojams suteikiama iki 5 proc. nuolaida, kuri kaupiama GINTARINĖS VAISTINĖS eurais specialioje SVEIKATOS kortelės sąskaitoje, atidarytoje Kortelės aktyvavimo metu. Nuolaida netaikoma perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, kartiniams (gaminamiems vaistinėje) ir vardiniams vaistams. Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaidos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui.
3. Su sukauptais Kortelėje GINTARINĖS VAISTINĖS eurais galima sumokėti GINTARINĖJE vaistinėje iki 50 proc. kito pirkinio vertės.
4. SVEIKATOS kortelės turėtojams nuolaidos netaikomos perkant kompensuojamuosius vaistus ir medicinės pagalbos priemones su kompensuojamųjų vaistų pasu.
5. Nuolaidos nesumuojamos, taikoma didesnės vertės nuolaida. SVEIKATOS kortelės nuolaida netaikoma prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas ir VAISTINĖS eurai neskiriami už akcijose dalyvaujančias prekes.
6. SVEIKATOS kortelėje Sukaupti VAISTINĖS eurai į grynuosius pinigus nekeičiami.
7. Sukaupti GINTARINĖS VAISTINĖS eurai galioja 6 mėn. nuo paskutinio pirkimo dienos. Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti GINTARINĖS VAISTINĖS eurai anuliuojami ir Kortelės turėtojui nekompensuojami.
8. Sukauptų GINTARINĖS VAISTINĖS eurų likutį Kortelės turėtojai gali matyti pirkimo kvite.
9. SVEIKATOS kortelę gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) metų, kurie išsamiai ir teisingai užpildo prašymą Kortelei įsigyti ir pateikia jį vaistinės atskingiems darbuotojams, kurie Kortelę aktyvuoja. SVEIKATOS kortėlė išduodama ir aktyvuojama tik sumokėjus vienkartinį Kortelės išdavimo mokestį, jei toks Kortelės išdavimo metu buvo taikomas.
10. SVEIKATOS kortelės turėtojas gali naudotis nuolaidų ir lojalumo programa iš karto, kai tik kortelė aktyvuojama.
11. Keičiant GINTARINĖS vaistinės lojalumo kortelę į SVEIKATOS kortelę, GINTARINĖS VAISTINĖS eurai perkeliami į SVEIKATOS kortelę ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo SVEIKATOS kortelės aktyvavimo dienos.
12. GINTARINĖS VAISTINĖS eurai kaupiami kortelėje, o Kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti nuolaida tik kai kortelė pateikiama prieš atsiskaitant už prekes ar už suteiktas paslaugas.
13. Kortelės išdavimo mokestis – 0,29 Eur. Keičiant GINTARINĖS vaistinės lojalumo kortelę į SVEIKATOS kortelę, SVEIKATOS kortelė išduodama NEMOKAMAI.
14. Kortelės galiojimas - neterminuotas.
15. Sugadintą, pažeistą kortelę būtina pristatyti į GINTARINĘ vaistinę ir ji bus pakeista nemokamai.
16. Apie pavogtą ar pamestą kortelę būtina informuoti el. paštu gintarine@gintarine.lt arba nemokamu telefono numeriu 8 800 10008. Gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą Kortelę, ji bus užblokuota tą pačią dieną. Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, kortelė bus užblokuota artimiausią darbo dieną. Įsigijus naują SVEIKATOS kortelę, sukaupti GINTARINĖS VAISTINĖS eurai perkeliami į naują kortelę.
17. Pasikeitus kortelės turėtojo asmens bei kontaktiniams duomenims, būtina informuoti el. paštu gintarine@gintarine.lt arba nemokamu telefono numeriu 8 800 10008.
18. SVEIKATOS kortelė yra asmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. Gintarinės vaistinės darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turi teisę paprašyti Kortelės turėtojo pateikti asmens dokumentą.
19. UAB „GINTARINĖ vaistinė“ turi teisę vienašališkai keisti, nutraukti lojalumo programos, nuolaidų taikymo sistemą, kortelės naudojimo taisykles bei sąlygas iš anksto asmeniškai nepranešus SVEIKATOS kortelės turėtojams, tačiau paskelbus informaciją viešai interneto svetainėje www.gintarine.lt.
20. „GINTARINĖ vaistinė“ sukūrė ir platina naują nuolaidų kortelę, pavadinimu „SVEIKATOS KORTELĖ“. „SVEIKATOS KORTELĖ“" yra GINTARINĖS vaistinės nuosavybė.
 

21. KORTELIŲ TURĖTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
21.1. UAB „GINTARINĖ vaistinė“ įsipareigoja tvarkyti, saugoti ir naudoti SVEIKATOS kortelės turėtojo asmens duomenis laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų.
21.2. UAB „GINTARINĖ vaistinė“, turėdama atitinkamą rašytinį kliento sutikimą, turi teisę siųsti individualius tiesioginės rinkodaros pranešimus atskiroms Kortelės vartotojų grupėms. Tiesioginės rinkodaros pranešimai kortelių turėtojams siunčiami tik kortelių turėtojų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Kortelės turėtojas turi teisę raštu nurodyti, kad tiesioginės rinkodaros pranešimų gauti nepageidauja.
21.3. SVEIKATOS kortelės turėtojas turi teisę susipažinti su UAB „Gintarinė vaistinė“ naudojamais asmens duomenimis, kurie buvo pateikti užpildant prašymą išduoti Kortelę. Kortelės turėtojas turi teisę sužinoti kaip ir kokiu tikslu asmens duomenys yra tvarkomi, pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti prašyme nurodytus savo duomenis, atsisakyti gauti informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ tvarkytų Kortelės prašyme pateiktus duomenis.
21.4. Kortelės turėtojui pateikus atsisakymą leisti tvarkyti jo asmens duomenis, SVEIKATOS koretėls galiojimas baigiasi, Kortelė yra užblokuojama, o joje sukaupti VAISTINĖS eurai negrąžinami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir kitaip nekompensuojami.
21.5. Visus prašymus, susijusius su Kortelės turėtojo asmens duomenų tvarkymu, kortelės turėtojas gali teikti UAB „Gintarinė vaistinė“ el. paštu gintarine@gintarine.lt arba paštu registruotos būstinės adresu.

22. Kortelės priežiūra
22.1 Kortelė turi būti saugoma nuo:
- mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti kortelių paviršių, daiktais;
- tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių;
- stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilusis telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, mikrobanginės krosnelės ir pan.);
- agresyvios cheminių medžiagų aplinkos poveikio;
- didesnių nei 6 N/cm2 deformuojančių jėgų poveikio.
22.2. Kortelė net trumpam negali būti patalpinta žemesnėje nei -35oC arba aukštesnėje nei +50oC temperatūroje. Optimalus temperatūros režimas eksploatuojant kortelę - nuo 0oC iki +25oC.
22.3. Kortelė turi būti saugoma specialiame dėkle arba piniginės skyriuose, skirtuose laikyti atsiskaitymo korteles, atskirai nuo mobilaus telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.
22.4. Esant reikalui kortelę valyti minkštu skudurėliu, nenaudojant skiediklių, tirpiklių, rūgščių ir t.t.