Žaidimo "LOJALIAUSI GAUNA DAUGIAU!" taisyklės

LOJALIAUSI GAUNA DAUGIAU!

 • APSIPIRKITE GINTARINĖJE vaistinėje su MYLIMIAUSIA ar GINTARINE kortele arba internetu gintarine.lt.
 • REGISTRUOKITE pirkimo kvitą, pirkdami vaistinėje su kortele arba pirkimo užsakymo numerį, jei pirkote internetu, svetainėje gintarine.lt/zaidimas.
 • LAIMĖKITE 2 x 100 €, 5 x 50 €, 10 x 20 €, 20 x 10 € dovanų kuponus ir „Ambio“, „Jamieson“, „Žiedė“ dovanų rinkinius.

 

Žaidimas vyksta 2022 m. gruodžio 1–31 d. (imtinai).

ŽAIDIMO „LOJALIAUSI GAUNA DAUGIAU“ TAISYKLĖS

Žaidimo (toliau – Žaidimas) tikslas – populiarinti GINTARINĖS vaistinės lojalumo programą.

 

Žaidimo registracija vyks interneto svetainėje www.gintarine.lt 2022 m. gruodžio 1–31 d., 24.00 val.

 

Šių taisyklių paskirtis – nustatyti Žaidimo eigą, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų teikimo tvarką.

 1. Žaidimą organizuoja UAB „Gintarinė vaistinė“, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, LT-54464 Kauno r. sav. (toliau dar ir – Organizatorius).
 2. Žaidimo prizų – dovanų kuponų – laimėtojai bus išrinkti atsitiktiniu būdu ir informuojami asmeniškai iki 2023 m. sausio 31 d.
 3. Žaidime gali dalyvauti visi 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus „Nacionalinės farmacijos grupės“ darbuotojus ir jų šeimų narius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius). Jaunesni nei 18 metų asmenys Žaidime gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei Žaidime dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti Žaidime. Jei Žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su Žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.
 4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse nustatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo dalyviais laikomi tik tie asmenys, kurie atitinka visas šias taisykles.

 

 1. Žaidimo prizai

5.1. Prizai:

dviem laimėtojams – po vieną 100 eurų vertės dovanų kuponą;

penkiems laimėtojams – po vieną 50 eurų vertės dovanų kuponą;

dešimčiai laimėtojų – po vieną 20 eurų vertės dovanų kuponą;

dvidešimčiai laimėtojų – po vieną 10 eurų vertės dovanų kuponą;

penkiems laimėtojams – po vieną „Ambio“, „Jamieson“, „Žiedė“ dovanų rinkinį:

„Ambio“ dovanų rinkinį sudaro: „AMBIO krilių aliejus“, 500 mg, 30 kapsulių ir „AMBIO multivitaminai su eleuterokoku“, 30 tablečių;

„Jamieson“ dovanų rinkinį sudaro: „JAMIESON vitaminas C“, 1000 mg, 10 tablečių ir „JAMIESON vitaminas D“, kramtomas, 1 000 IU, 100 tablečių;

„Žiedė“ dovanų rinkinį sudaro: ŽIEDĖ serumas paakiams su dumbliais, 20 ml, ŽIEDĖ apelsinų žiedų hidrolatas, 100 ml ir ŽIEDĖ drėkinamasis rankų kremas su alavijais, 50 ml.

 

5.2. Atsitiktiniu būdu vienas Žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną iš išvardintų Žaidimo prizų.

5.3. Prizai į kitas prekes ar grynuosius pinigus nekeičiami.

5.4. Dovanų kuponu negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamuoju receptu. Dovanų kupono negalima panaudoti perkant www.gintarine.lt, kai už prekes atsiskaitoma išankstiniu būdu. Panaudoti dovanų kuponą galima atsiimant internetinį užsakymą fizinėje vaistinėje, kai užsakymas nėra apmokėtas iš anksto ir pasirinktas užsakymo pristatymas į vaistinę. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik vieną kartą. Išsirinkus prekę (-es) už mažesnę sumą, nei nurodyta kupone, skirtumas negrąžinamas. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo įsigijimo datos. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas. Nepanaudojus dovanų kupono iki jo galiojimo pabaigos, pinigai negrąžinami.

 

 1. Žaidimo sąlygos

 

6.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi pirkėjai, kurie Žaidimo laikotarpiu, t. y. nuo 2022 m. gruodžio 1 iki 31 d., apsiperka bet kurioje GINTARINĖJE vaistinėje su MYLIMIAUSIA ar GINTARINE kortele arba internetu www.gintarine.lt ir, gavę apsipirkimo kvitą arba pirkimo užsakymo numerį, jį registruoja svetainėje www.gintarine.lt/zaidimas. Žaidime taip pat gali dalyvauti asmenys, kurie perka www.gintarine.lt ir užsakymą atsiima GINTARINĖJE vaistinėje, pateikdami MYLIMIAUSIĄ ar GINTARINĘ kortelę.

6.2. Žaidimo registracijos lange nurodykite savo vardą (vardo nurodyti neprivaloma), telefono numerį, el. pašto adresą, kvito arba užsakymo numerį. Telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas bus naudojami informuoti apie laimėjimą.

6.3. Prizo laimėtojai bus nustatyti atsitiktinės atrankos būdu iš Žaidimo dalyvių, atitinkančių Žaidimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir korektiškai pateikusių informaciją Žaidimo registracijos lange.

6.4. Su vienu pirkimo kvitu Žaidime galima dalyvauti tik vieną kartą.

 

 1. Prizo įteikimas

 

7.1. Prizo laimėtojai bus informuojami telefonu ir (arba) el. paštu, kurį nurodė Žaidimo registracijos lange.

7.2. Prizo laimėtojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos turi nurodyti, kurioje GINTARINĖJE vaistinėje pageidauja atsiimti laimėtą prizą. Jei laimėtojas per nurodytą laikotarpį nesusisiekė su Organizatoriumi, prizas gali likti prizų fonde, nebent Organizatorius nuspręstų kitaip.

7.3. Prizas į kliento nurodytą vaistinę pristatomas per 5 (penkias) darbo dienas. Atsiimti prizą pasirinktoje vaistinėje laimėtojas turi per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos gavimo apie laimėjimą. Jei laimėtojas taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmė prizo, jis netenka teisės į prizą.

7.4. Atvykęs į vaistinę atsiimti prizo laimėtojas ir Organizatorius pasirašo prizo priėmimo ir perdavimo aktą, kuriame loterijos laimėtojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Taip patvirtinamas prizo perdavimas loterijos laimėtojui. Pasirašęs priėmimo ir perdavimo aktą, loterijos laimėtojas negali reikšti Organizatoriui jokių pretenzijų dėl prizo.

 

 1. Kitos sąlygos

8.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (arba) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai www.gintarine.lt.

8.2. Organizatorius nėra atsakingas ir nepadengs jokių papildomų išlaidų, susijusių su dalyvavimu Žaidime ar prizo atsiėmimu, jei tokių patirs Žaidimo dalyvis.

8.3. Organizatorius padengia prizo laimėjimo mokesčius, kurie yra numatyti.

8.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą bet kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėtų piktnaudžiavimas šiomis taisyklėmis, arba šios taisyklės būtų pažeistos iš esmės, informuodamas apie tai www.gintarine.lt.

8.5. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitą, patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju juos apie tai informuotume jų nurodytu telefono numeriu ir dėl to neturės jokių pretenzijų Organizatoriui nei Žaidimo vykdymo metu, nei jam pasibaigus.

8.6. Visus skundus, susijusius su Žaidimu, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (arba) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Užklausą reikia pateikti el. pašto adresu gintarine@gintarine.lt.

 

 1. Asmens duomenų apsauga

9.1. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir (arba) jo įgaliotieji asmenys. Visais atvejais jūsų asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija. Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt. Toliau pateikiama informacija apie jūsų duomenų tvarkymą ir jūsų teises – prašome susipažinti.

9.2. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitą ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais.

9.3. Kokią informaciją apie jus renkame ir kam ją naudojame?

Žaidimo registracijos lange pateikiamus duomenis, t. y. vardą, telefono numerį, el. pašto adresą, kasos kvito numerį, lojalumo kortelės paskutinius keturis skaičius, renkame tam, kad patikrintume, ar jūs atitinkate Žaidimo taisykles, atrinktume laimėtoją ir įteiktume prizą; taip pat, kaip įrodymą, norėdami apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Laimėjimo atveju papildomai bus tvarkomi šie duomenys – vardas ir pavardė.

Tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti sutartį su jumis dėl Žaidimo vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus kilus potencialių ginčų.

9.4. Kam ir kodėl perduodame jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai bei paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Limedika“, UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, atsakingi už Žaidimo organizavimą ir vykdymą.

UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį.

Jūsų pateikiamus asmens duomenis taip pat gali pasiekti internetinės svetainės www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

9.5. Kiek laiko saugome informaciją apie jus?

Žaidimo vykdymo tikslais surinktus jūsų duomenis saugome 2 (du) mėnesius po laimėtojo paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname.

Duomenys, esantys prizų priėmimo ir perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

9.6. Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę prašyti, kad GINTARINĖ vaistinė leistų susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15–22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorių duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

9.7. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.