ŽAIDIMO „PIRK „Möller’s“ ŽUVŲ TAUKUS IR LAIMĖK“ TAISYKLĖS

 

Siekiant GINTARINĖS ir NORFOS vaistinėse reklamuoti maisto papildus „Möller’s“ ir suteikti vaistinių klientams galimybę laimėti prizų, organizuojamas „Möller’s“ žaidimas. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti žaidimo eigą, laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų teikimo tvarką.

1. Žaidimo organizavimas

1.1 Žaidimą organizuoja UAB „Gintarinė vaistinė“ (įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, LT-54464 Ramučiai, Kauno r. sav.) ir UAB Norfos vaistinė (įmonės kodas 300536823, Erdvės g. 51, LT-54464 Ramučiai, Kauno r. sav.) (toliau – Organizatoriai).

1.2 UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB Norfos vaistinė pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės) organizuoja ir vykdo žaidimą  „PIRK „Möller’s“ ŽUVŲ TAUKUS IR LAIMĖK“ (toliau – Žaidimas). Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

1.3 Žaidimas vykdoma laikotarpiu nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (imtinai).

1.4 Žaidimo prizų steigėjas UAB „Orkla Care“ (įmonės kodas 301240827, Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius) (toliau – Prizų steigėjas).


2. Dalyvavimas

2.1 Žaidime turi teisę dalyvauti:

-              visi lojalumo kortelių GINTARINĖ arba MYLIMIAUSIA turėtojai, kurie Žaidimo vykdymo laikotarpiu fizinėje GINTARINĖJE vaistinėje su lojalumo kortele perka bent vieną prekių ženklo „Möller’s“ maisto papildų produktą;

-              visi „Gintarinio klubo“ nariai, kurie internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt perka bent vieną prekių ženklo „Möller’s“ maisto papildų produktą;

-              asmenys, kurie internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt perka bent vieną prekių ženklo „Möller’s“ maisto papildų produktą ir užsakymą atsiima GINTARINĖJE vaistinėje, pateikdami kortelę MYLIMIAUSIA arba GINTARINĖ;

-              visi asmenys, kurie Žaidimo vykdymo laikotarpiu NORFOS vaistinėje su PC „Norfa“ kortele perka bent vieną prekių ženklo „Möller's“ maisto papildų produktą;

-              asmenys, kurie internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt perka bent vieną prekių ženklo „Möller’s“ maisto papildų produktą ir užsakymą atsiima NORFOS vaistinėje, pateikdami PC „Norfa“ kortelę.

2.2. Asmuo, norintis dalyvauti Žaidime, turi atitikti Taisyklių 2.1 punkte nurodytus kriterijus ir užsiregistruoti interneto svetainėje www.gintarine.lt/zaidimas pildydamas Žaidimo anketą. T. y. nurodyti savo vardą, tel. numerį, el. pašto adresą, kvito numerį arba užsakymo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt numerį. Taip pat reikalinga nurodyti lojalumo kortelės (GINTARINĖ, MYLIMIAUSIA arba PC „Norfa“) numerį, o jei turima lojalumo kortelė yra „SEB Mylimiausia Mastercard“ –nurodyti paskutinius keturis kortelės skaičius.

2.3 Vienas dalyvis, atitinkanti Taisyklių 2.1 punkte nurodytus kriterijus, gali dalyvauti Žaidime neribotą skaičių kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet vieną prekių ženklo „Möller’s“ maisto papildų produktą ir užregistravęs pirkimo kvitą arba užsakymo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt numerį. Vienas kvito numeris arba vienas pirkimo užsakymo numeris internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt gali dalyvauti Žaidime tik vieną kartą. Pakartotinai užregistruoti pirkimų kvitai arba pirkimo užsakymų internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt numeriai Žaidime nedalyvauja – tokio pobūdžio registracija tiesiog panaikinama.

2.4 Dalyvis yra atsakingas už Žaidimo metu pateiktų duomenų teisingumą.

2.5 Žaidime gali dalyvauti visi asmenys, šių taisyklių 1.3 punkte nurodytu laikotarpiu įsigiję prekių ženklo „Möller’s“ produktų ir užsiregistravę dalyvauti Žaidime šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus Organizatorių darbuotojus bei kitus asmenis, įdarbintus Organizatorių ar pasitelktus pagal atlygintinų paslaugų teikimą ar kitokios sutarties pagrindą rengiant Žaidimą, taip pat artimus visų šių asmenų giminaičius. Jei Žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizą gali vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, su savimi turintis asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su Žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

2.6 Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

2.7 Žaidimo dalyviais laikomi tik tie asmenys, kurie atitinka visas šias Taisykles.

2.8 Organizatorių atstovai turi teisę patikrinti ir pašalinti iš Žaidimo tuos asmenis, kurie pateikė akivaizdžiai nekorektiškai užpildytas arba ne visiškai užpildytas anketas, ir jas nedelsdami sunaikinti.


3. Žaidimo prizai

3.1 Trims laimėtojams – po vieną išmanųjį telefoną iPhone 14 Pro“ (toliau dar ir – Pagrindinis prizas).

3.2 Penkiasdešimčiai laimėtojų – po vieną „Möller’s maisto papildų rinkinį, kurį sudaro: 1 pakuotė „Möller’s“ natūralaus skonio žuvų taukų (250 ml), 1 pakuotė „Möller’s Junior“ vaisių skonio kramtomųjų žuvelių (N45), 1 pakuotė „Möller’s D Vitamin Extra“ kapsulių (N60).

3.3 Atsitiktiniu būdu vienas Žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną iš išvardytų Žaidimo prizų.

3.4 Prizai į kitas prekes arba grynuosius pinigus nekeičiami.

3.5 Žaidimo prizų steigėjas ir teikėjas yra UAB „Orkla Care“ (įmonės kodas 301240827).


4.
Žaidimo laimėtojų nustatymas

4.1 Prizų laimėtojai nustatomi atsitiktinės atrankos būdu iš visų Žaidimo dalyvių, atitinkančių Žaidimo Taisyklėse nustatytas sąlygas ir korektiškai pateikusių informaciją Žaidimo registracijos langeliuose. Žaidimo laimėtojus nustato Organizatorių darbuotojas, naudodamas programinę įrangą.

4.2 Per laikotarpį nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. kiekvieną savaitę galima laimėti po 10 vnt. „Möller’s“ maisto papildų rinkinių. Praėjusios savaitės prizo laimėtojai nustatomi einamosios savaitės pirmąją darbo dieną.

4.3 Trijų išmaniųjų telefonų „iPhone 14 Pro“ laimėtojai nustatomi 2023 m. gruodžio 1-4 d. Žaidime dėl telefonų „iPhone 14 Pro“ dalyvauja visi Žaidimo dalyviai, įskaitant ir tuos, kurie jau yra laimėję „Möller’s“ žuvų taukų rinkinį.

4.4 Loterijos laimėtojas apie prizą informuojamas asmeniškai pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais (telefonu arba el. paštu).

4.5 Prizas laimėtojui perduodamas per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos.

4.6 Prizus laimėtojams perduoda Prizų steigėjas.

4.7 Visus su Žaidimo prizais susijusius mokesčius sumoka Prizų steigėjas.


5. Kitos sąlygos

5.1 Žaidimo Organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, informuodami apie tai iš anksto www.gintarine.lt.

5.2 Su Žaidimo Taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt.

5.3 Organizatoriai nėra ir nebus atsakingi už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime.

5.4 Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo užsakymus, patvirtina sutinkantys, kad laimėjimo atveju juos apie laimėjimą informuosime jų nurodytu el. paštu arba telefonu ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriams nei Žaidimo vykdymo metu, nei jam pasibaigus.

5.5 Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga (netiksli).

5.6 Organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą bet kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, paaiškėtų piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės būtų pažeistos iš esmės, informuodamas apie tai iš anksto www.gintarine.lt.

5.7 Žaidimo dalyvis, dalyvaudamas Žaidime, išreiškia savo sutikimą, kad jam laimėjus prizą su juo dėl prizo įteikimo jo nurodytu el. paštu ar telefonu susisiektų prizų steigėjas UAB „Orkla Care“ (įmonės kodas 301240827).

5.8 Visus skundus, susijusius su Žaidimu, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (arba) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatoriai. Užklausą reikia pateikti el. paštu gintarine@gintarine.lt.


6. Asmens duomenų apsauga

5.1 Asmens duomenis tvarko Organizatoriai ir (arba) jų įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija. Toliau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir Jūsų teises – prašome susipažinti.

5.2 Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitą arba užsakymo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt numerį ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina sutinkantys, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių Taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis ir dalyvaujant Žaidime

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai registruojatės dalyvauti Žaidime. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra:

  • UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, Erdvės g. 51, LT-54464 Ramučiai, Kauno r., tel. +370 800 10 008, el. paštas gintarine@gintarine.lt ir
  • UAB Norfos vaistinė, juridinio asmens kodas 300536823, Erdvės g. 51, LT-54464 Ramučiai, Kauno r., tel. +370 800 10 008, el. paštas info@nvaistine.lt.

Su Organizatorių duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Žaidimo vykdymas

Žaidimo registracijos lange pateikiamus duomenis, t. y. vardą, tel. numerį, el. pašto adresą, kvito numerį arba užsakymo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt numerį, informaciją apie priklausymą lojalumo programai „Gintarinis klubas“, lojalumo kortelės numerio skaičius arba lojalumo kortelės paskutinius keturis skaičius, renkame tam, kad patikrintume, ar Jūs atitinkate Žaidimo taisykles, galėtume atrinkti laimėtoją ir įteikti prizą; taip pat kaip įrodymą apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Laimėjimo atveju prizo steigėjas UAB „Orkla Care“, kaip savarankiškas duomenų valdytojas, papildomai tvarkys šiuos duomenis: vardas ir pavardė, Žaidimo prizo gavimo adresas, pirkimo kvitas, pirkimo užsakymo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt kopija, o Pagrindinio prizo laimėtojai papildomai turi pateikti asmens kodą mokesčių deklaravimo ir mokėjimo tikslais. Šie asmens duomenys saugomi LR įstatymų nustatyta tvarka. Su UAB „Orkla Care“ privatumo politika galite susipažinti https://www.orklacare.lt/privatumo-politika/.

Tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti sutartį su Jumis dėl Žaidimo vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai bei paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Limedika“ darbuotojai, atsakingi už Žaidimo organizavimą ir vykdymą. UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės www.gintarine.lt veikimą ir turinį. Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinės svetainės www.gintarine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį perduosime savo partneriui UAB „Orkla Care“ (įmonės kodas 301240827) tam, kad susisiektų su Jumis ir suderintų prizo įteikimo vietą bei laiką.

Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?

Žaidimo vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 6 (šešis) mėnesius po laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname.

Duomenys, esantys prizų priėmimo ir perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę prašyti, kad GINTARINĖ vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15–22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorių duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200 429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kur kreiptis teisių pažeidimo atveju?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į atsakingą priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.