Close
Paieškos rezultatai
Prekiių filtrai

Užduočių knygelė proto ir atminties mankšta

2020 m. liepos 13 d., pirmadienis

Konkursų ir renginių, kuriuos skelbia ar remia  „Gintarinė vaistinė“, metu galite gauti kryžiažodžių ir sudoku knygelę „Proto ir atminties mankšta“.

Knygelėje rasite ir žaidimą, kurio metu galite laimėti maisto papildą STOP STRESS®

Žaidimo taisyklės:

Išspręskite kryžiažodį, sužinokite, kokios raidės slepiasi skaičiais pažymėtuose langeliuose, sudėliokite teisingą atsakymą ir siųskite jį el. paštu gintarine@gintarine.lt.

Laiško temoje įrašykite „Kryžiažodžio atsakymas“, o pačiame laiške nepamirškite įrašyti teisingo atsakymo ir nurodyti Jums artimiausios „Gintarinės vaistinės“ adreso. Laimėjimo atveju į Jūsų pasirinktą Gintarinę vaistinę išsiųsime prizą - maisto papildą STOP STRESS.

Kiekvieno mėnesio pradžioje atsitiktinės atrankos būdu išrinksime net 30 laimėtojų, iš visų atsiuntusių teisingus atsakymus ir korektiškai užpildytus el. laiškus.

Praėjusio mėnesio laimėtojai nustatomi per pirmąsias penkias einamojo mėnesio dienas.

Mėnesio pradžioje apie laimėjimą informuosime Jus asmeniškai el. pašto adresu, iš kurio atsiuntėte kryžiažodžio atsakymą bei nurodysime kada galite atvykti į „Gintarinę vaistinę“ atsiimti prizo.

Atsakymus galite siųsti iki 2020 12 31. Paskutiniai laimėtojai bus skelbiami 2021 metų sausio pradžioje.

Žaidimo organizatorius yra UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464, tel. nr. 8 800 1000,  (toliau - Organizatorius). Žaidimo dalyviai, atsiųsdami kryžiažodžio atsakymą, patvirtina, jog sutinka, kad laimėjimo atveju juos apie laimėjimą informuosime jų nurodytu el.pašto adresu ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Organizatoriui.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir UAB „Limedika“ darbuotojai, atsakingi už žaidimo organizavimą ir vykdymą. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi  konfidencialia informacija.

Žaidimo dalyviai, atsiųsdami el. laišką patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, tel. nr. 8 800 10008, el. pašto adresas gintarine@gintarine.lt . Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Pateikiamus duomenis, t.y. el. pašto adresą renkame tam, kad, atrinkti laimėtoją ir įteikti prizą; taip pat, kaip įrodymą, apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika darbuotojai, atsakingi už Žaidimo organizavimą ir vykdymą. Žaidimo vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 6 (šešis) mėnesius po laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname.

Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ? Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.

Palikite komentarą