Close
Paieškos rezultatai
Prekiių filtrai

Lojalumas

Loyalty banner

Mylimiausia kortelė

Gintarinė kortelė
Apie lojalumo kortelę

Tai išskirtinė kortelė, kuri, tikime, Jums kasdien bus mylimiausia apsiperkant partnerių - GINTARINĖS vaistinės, ČILI, CIRCLE K, SENUKŲ - prekybos ir paslaugų vietose.
Turėsite tik vieną kortelę, tačiau ji suteiks tiek privilegijų, nuolaidų ir išskirtinių pasiūlymų, lyg naudotumėtės penkiomis skirtingomis kortelėmis. O užsisakę „SEB Mylimiausia MasterCard“ turėsite banko ir lojalumo kortelę kartu.


GINTARINĖJE vaistinėje sukauptais lojalumo eurais atsiskaitykite mūsų vaistinėse iki 75 % pirkinio sumos.


Kortelės MYLIMIAUSIA reikalingumu ir nauda jau įsitikino jau beveik pusantro milijono žmonių!

Lojalumo programos taisyklės

1.NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI


  

1.1.Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendrąsias lojalumo programos Mylimiausia sąlygas, nustato kortelės Mylimiausia išdavimo ir naudojimo tvarką bei lojalumo programos Mylimiausia dalyvių asmens duomenų tvarkymą.

1.2.Lojalumo programa Mylimiausia (toliau – Programa) – penkių partnerių – UAB „Čili Holdings“, UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (išskyrus frančizės partnerį UAB „Keliukai“) ir AB SEB bankas – vykdoma Lojalumo programa Mylimiausia.

1.3.Mylimiausia kortelė gali būti dviejų tipų:

1.3.1.banko ir lojalumo kortelė (toliau – SEB Mylimiausia MasterCard), t. y. SEB banko išduota mokėjimo kortelė, kuri yra ir kaip nuolaidų kortelė UAB „Čili Holdings“, UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prekybos vietose;

1.3.2.lojalumo kortelė (toliau – Mylimiausia), t. y. bendra UAB „Čili Holdings“, UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ lojalumo ir nuolaidų programų kortelė;
toliau abi kartu – Kortelė.

1.4.Mylimiausia kortelės sąskaita (toliau – Kortelės sąskaita) – Mylimiausia kortelės turėtojui sukurta speciali sąskaita, skirta Mylimiausia eurų kaupimo ir panaudojimo pas Partnerius pagal Programos Taisyklėse numatytas sąlygas.

1.5.Mylimiausia eurai (toliau – Mylimiausia eurai) – tai kaupiamoji nuolaida, kurią Kortelės turėtojai kaupia specialioje savo Kortelės sąskaitoje už pirkinius visose „Senukai“ prekybos vietose (išskyrus frančizės partnerį UAB „Keliukai“) ir UAB „Čili Holdings“ valdomuose „Čili pizza“ bei „Soya“ restoranuose (toliau – „Čili“) ir kuriais gali padengti iki 75 % pirkinio sumos pasirinktinai pas bet kurį iš aukščiau paminėtų partnerių. Lojalumo eurai (toliau – lojalumo eurai) – tai kaupiamoji nuolaida, kurią Kortelės turėtojai kaupia specialioje savo Kortelės sąskaitoje už pirkinius visose Gintarinėese vaistinėse ir kuriais gali padengti iki 75 % pirkinio sumos bet kurioje Gintarinėje vaistinėje.

1.6.Partneriai – UAB „Čili Holdings“, UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Circle K Lietuva“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ ir AB SEB bankas (toliau – Partneriai).

1.7.Lojalumo programos pasiūlymai – tai su Kortele jos turėtojams suteikiama galimybė naudotis teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti Partnerių įgyvendinamose lojalumo programose (toliau – Pasiūlymai). Šias taisykles, Kortelės naudojimo taisykles, nuolaidų suteikimo taisykles, parduotuvių, kuriose taikomos nuolaidos, sąrašą, Partneriai nustato, keičia ar panaikina savo nuožiūra ir paskelbia apie tai prekybos vietose, savo interneto svetainėse, interneto svetainėje www.mylimiausia.lt ar kitais pasirinktais būdais.

1.8.Anketa – popierinė arba elektroninė registracijos anketa, kuri yra pildoma ir pasirašoma tampant lojalumo programos Mylimiausia dalyviu gaunant arba keičiant kortelę Mylimiausia.

1.9.Jūs (toliau – Programos dalyvis) – užpildęs anketą ir ją pasirašęs (jei išduota Mylimiausia kortelė) arba sudaręs sutartį (jei išduodama SEB Mylimiausia MasterCard) ir ją pasirašęs tampate lojalumo programos Mylimiausia dalyviu.

1.10.Asmens duomenys – Partnerių tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse.

1.11.Mylimiausia savitarnos paskyra (toliau – Mylimiausia paskyra) – Programos dalyviams skirtame internetiniame tinklalapyje www.mylimiausia.lt sukurta bei Programos dalyvio vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė Programos dalyvio paskyra, susieta su Kortele, kurioje Programos dalyviui pateikiami pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.


  

2.MYLIMIAUSIA KORTELĖS VALDYMAS


2.1.Kortelės išdavimas, galiojimas, blokavimas ir keitimas


2.1.1.Mylimiausia kortelė išduodama šių Taisyklių nustatyta tvarka kiekvieno iš Partnerių bei jų franšizės partnerių prekybos ir / arba paslaugų teikimo vietose užpildžius Anketą.

2.1.2.Mylimiausia kortelę gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 18 (aštuoniolikos) metų.

2.1.3.SEB Mylimiausia MasterCard išduodama pagal SEB banko nustatytas taisykles. SEB Mylimiausia MasterCard galima užsisakyti visuose SEB banko skyriuose, interneto banke arba telefonu. SEB bankas išduoda tik banko mokėjimo kortelę SEB Mylimiausia MasterCard pagal SEB banko nustatytas taisykles ir įkainius, skelbiamus interneto svetainėje www.seb.lt.

2.1.4.SEB Mylimiausia MasterCard gali įsigyti fiziniai asmenys nuo 7 (septynerių) metų pagal SEB banko nustatytas taisykles.

2.1.5.Jūsų užpildytos Anketos duomenys į sistemą suvedami per 2–3 mėn. Šiuo laikotarpiu mes sistemoje Jūsų kortelės negalėsime rasti pagal Jūsų asmens duomenis, o Jūs, pirmą kartą prisijungę prie Mylimiausia paskyros, nematysite savo asmens duomenų, pateiktų Anketoje.

2.1.6.Asmuo, nepateikęs žvaigždute Anketoje pažymėtų duomenų ir / arba nepasirašęs Anketos, arba nustačius, kad anketoje nurodyti duomenys yra klaidingi, Lojalumo programoje dalyvauti negalės. Tokiu atveju Partneriai turi teisę neišduoti Mylimiausia kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti Mylimiausia kortelės galiojimą.

2.1.7.Pateikiant užpildytą Anketą, ją priimantis darbuotojas turi teisę paprašyti Jūsų asmens tapatybę liudijančio dokumento Jūsų tapatybei nustatyti.

2.1.8.Pateikiant užpildytą anketą UAB „Gintarinė vaistinė“ prekybos vietose (vaistinėse) arba naudojant UAB „Gintarinė vaistinė“ vaistinėse ir / arba kitų Partnerių išduotas Mylimiausia ir / ar SEB Mylimiausia MasterCard korteles bei kreipiantis dėl Senjoro nuolaidos suteikimo, darbuotojas turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimą.

2.1.9.Kortelė aktyvinama tik sumokėjus vienkartinį kortelės išdavimo mokestį, jei toks kortelės išdavimo metu yra taikomas.

2.1.10.Naujos kortelės kaina 2 eurai. Sugadinta, susidėvėjusi kortelė, ją pateikus kasininkui, į naują keičiama nemokamai.

2.1.11.SEB bankas išduoda banko kortelę SEB Mylimiausia MasterCard pagal SEB banko nustatytus įkainius.

2.1.12.Mylimiausia kortelei galiojimo terminas nenustatomas.

2.1.13.Jei Mylimiausia kortelė susidėvėjo (išsimagnetino arba neveikia) ar buvo sugadinta, ji keičiama ir sukaupti Mylimiausia eurai ne vėliau kaip 3 (tris) mėnesius nuo jos užpildymo perkeliami į naują kortelę Mylimiausia nemokamai pagal Partnerių ar jų frančizės partnerių prekybos vietose užpildytą anketą. Jei buvo pažeista banko kortelė SEB Mylimiausia MasterCard, ją pasikeisti galite tik SEB banke.

2.1.14.Apie pavogtą ar pamestą Mylimiausia kortelę būtina pranešti bet kuriuo šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu, ir / arba nemokamu telefono numeriu 8 800 77470 ar bet kuriuo kitu šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu. Gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę, ji yra blokuojama. Mylimiausia kortelės turėtojo prašymu sukaupti Mylimiausia eurai gali būti perkelti į naują Mylimiausia kortelę.

2.1.15.Apie pavogtą, pamestą ar neveikiančią SEB Mylimiausia MasterCard būtina pranešti SEB bankui telefonu +370 5 268 2800. Gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę, ji blokuojama pagal SEB banko nustatytas taisykles, sukaupti Mylimiausia eurai automatiškai perkeliami į naują SEB Mylimiausia MasterCard, jei klientas užsisako naują kortelę.

2.1.16.Jei kortelės turėtojas nepraneša apie pamestą kortelę 2.1.14 ir 2.1.15 punktuose nurodyta tvarka, iki to momento, kai Kortelės turėtojas praneša Partneriams apie pamestą kortelę, Partneriai neprisiima atsakomybės dėl jos naudojimo, įskaitant sukauptų Mylimiausia eurų panaudojimą.

2.1.17.Pasikeitus Mylimiausia kortelės turėtojo asmens duomenims, būtina nedelsiant raštu informuoti bet kurį Partnerį kreipiantis į bet kurio Partnerio ar jo franšizės partnerio prekybos vietą arba atsiunčiant el. laišką šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu – info@mylimiausia.lt.


  

2.2.Kortelės naudojimas


2.2.1.Kortelė yra asmeninė kortelė, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė. Partnerių darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turi teisę paprašyti kortelės turėtojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

2.2.2.Partneriai neatsako tais atvejais, jei Kortelė ir / arba bet kokie duomenys, susiję su Kortele (jos numeris, slaptažodis, elektroninio prisijungimo duomenys ar kiti duomenys), bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis / atskleisti kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, jei pametus ar kitaip praradus Kortelę apie tai nėra nedelsiant pranešama Partneriams šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.3.Kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti Kortelės nuolaida tik tada, jei Kortelė pateikiama prieš atsiskaitant už prekes ar už suteiktas paslaugas.

2.2.4.Kortelė negali būti naudojama kartu su kitomis galiojančiomis Partnerių lojalumo kortelėmis („Circle K Extra Club“, „Gintarinė kortelė“, „Proficard“, „Naujakurys“, „Nuolaidų kortelė“ ir kt. lojalumo kortelėmis).

2.2.5.Jei turite kortelę SEB Mylimiausia MasterCard, norėdami gauti nuolaidą degalams automatinėse degalinėse ,,Circle K automatas“, turite atsiskaityti šia kortele. Visapusio aptarnavimo degalinėse galima naudotis nuolaidomis nebūtinai atsiskaitant šia mokėjimo kortele.

2.2.6.Kortelės nuolaidos, akcijų pasiūlymai su kitomis lojalumo kortelių nuolaidomis nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas.

2.2.7.Banko kortelės SEB Mylimiausia MasterCard atsiskaitymų istoriją ir kortelės turėtojo informaciją kortelės turėtojas gali peržiūrėti SEB banko interneto banke ar mobiliojoje programėlėje. Taip pat kortelės turėtojo informaciją kortelės turėtojas galės peržiūrėti ir Mylimiausia savitarnos paskyroje.
2.2.8.Mylimiausia ir SEB Mylimiausia MasterCard kortelių atsiskaitymų istoriją ir kortelės turėtojo informaciją kortelės turėtojas gali peržiūrėti www.mylimiausia.lt internetiniame puslapyje esančioje savitarnos svetainėje.


  

3.LOJALUMO PROGRAMOS VERTĖS IR NAUDOS


3.1.Specialūs pasiūlymai ir nuolaidos


3.1.1.Kortelės turėtojams Partneriai taiko žemiau išvardytas su Mylimiausia kortele galiojančias nuolaidas ir teikia specialius pasiūlymus:

„Gintarinėje vaistinėje“ akcijos maisto papildams, kosmetikos, higienos prekėms kas mėnesį, gimtadienio mėnesio ir asmeniniai pasiūlymai, speciali skiepų kaina, išskirtinės nuolaidos su kortele Senjorams.

  
Gimtadienio mėnesį taikoma iki 30 % nuolaida maisto papildams ir kosmetikos prekėms. Gimtadienio pasiūlymą pateikiame tik tiems klientams, kurių duomenys iš anketos yra perkelti į lojalumo sistemą. Jei duomenys nėra įkelti, prašome kreiptis į vaistinės darbuotoją dėl gimtadienio nuolaidos suteikimo ir ši nuolaida aktyvinama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

  
Asmeninius pasiūlymus parenkame pagal Jūsų pirkimų įstoriją ir anketos duomenis. Anketoje išreiškus sutikimą, taikome nuolaidas ir pasiūlymus, pagal su Jūsų sveikata susijusią pirkimų istoriją. Tačiau tokį vertinimą atliekam tik gavę Jūsų aiškų sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais. Išreiškus sutikimą gauti rinkodaros informaciją, asmeniniai pasiūlymai gali būti siunčiami nurodytais kanalais.

  

Specialūs pasiūlymai Senjorams – tai lojalumo programos pasiūlymai, skirti Gintarinės vaistinės klientams, turintiems senatvės pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimus.
Kasdien nuo 7 val. iki 12 val. su MYLIMIAUSIA Senjorams kortele suteikiame iki 25 proc. nuolaidą (20 proc. momentinę ir iki 5 proc. kaupiamąją) prekėms, įsigyjant 2 ir daugiau prekių, kurių kaina nuo 1,50 € arba priemoka nuo 1,50 € pilnomis pakuotėmis. Prekės, perkant su kompensuojamuoju receptu, skaičiuojamos į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma.

  
Perkant receptinius vaistus bei prekes, kurioms yra taikomas 5 % lengvatinis PVM tarifas, taip pat už skiepus taikoma momentinė nuolaida. Specialūs pasiūlymai Senjorams netaikomi administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos netaikomos perkant supagal kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius (gaminamus vaistinėje) vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, įsigyjant dovanų kuponus, taip pat prekes, vaistinėje pažymėtas SUPERKAINA kainoženkliais, bet visos aukščiau išvardintos prekės įskaičiuojamos į įsigyjamų/perkamų prekių krepšelį/kiekį.

  
Pildant prašymą įsigyti lojalumo kortelę, būtina informuoti vaistinės darbuotoją dėl Senjorams skirtos nuolaidos suteikimo. Jeigu asmuo turi lojalumo kortelę, kuriai nebuvo priskirta Senjoro nuolaida - klientas gali kreiptis į vaistinės darbuotoją dėl Senjorams skirtos nuolaidos suteikimo.
Klientui išreiškus pageidavimą pritaikyti Senjorams skirtą nuolaidą, vaistinės darbuotojai turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimą.

Specialūs pasiūlymai senjorams taikomi tik tada, jeigu klientas sutinka su sveikatos duomenų tvarkymu profiliavimo tikslais.

  
UAB „Gintarinė vaistinė“ turi teisę savo nuožiūra keisti nuolaidų taikymo tvarką bei sąlygas.

  
Kaupiamoji nuolaida - į kortelę MYLIMIAUSIA perkant GINTARINĖJE vaistinėje grįžta iki 5 proc. pirkinio sumos lojalumo eurais, o perkant www.gintarine.lt iki 1% lojalumo eurų skaičiuojant nuo galutinės mokamos sumos. Lojalumo eurų nesuteikiama ir jais negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius (gaminamus vaistinėje) vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, dovanų kuponus, popierinius pakavimo maišelius. Perkant receptinius vaistus ir prekes, kurioms yra taikomas 5 % lengvatinis PVM tarifas, taip pat už skiepus lojalumo eurai nekaupiami, bet galima apmokėti sukauptais lojalumo eurais.

  
Sukauptais lojalumo eurais negalima atsiskaityti atsiimant internetinį užsakymą iš www.gintarine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse.

  
Nuolaidos nesumuojamos, lojalumo eurų neskiriama perkant kitose akcijose dalyvaujančias prekes, taikoma didesnės vertės nuolaida.

  
„Senukuose“ galioja specialios akcijos ir pasiūlymai, ties kuriais „Senukų“ leidiniuose ar prekybos vietose pažymėta, kad nuolaida galioja su Mylimiausia kortele.

„Čili pizza“ , „Soya“ , „Čili Take Away“ prekės ženklais pažymėtose prekybos vietose galioja specialios akcijos ir pasiūlymai meniu patiekalams, pažymėtiems Kortele, 10 % nuolaida visiems patiekalams, desertams ir nealkoholiniams gėrimams, meniu pažymėtiems Kortele.

3.1.2.„Circle K“ degalinių tinkle (visapusio aptarnavimo ir automatinėse degalinėse) suteikiama –3,5 ct/l momentinė nuolaida benzinui ir dyzelinui; –4,3 ct/l dujoms. Kaupiamoji nuolaida kavai (kas 8-as puodelis nemokamai) ir plovyklos paslaugoms (kas 5-as plovimas nemokamai). „Circle K“ degalinių tinkle (visapusio aptarnavimo ir automatinėse degalinėse) Kortelei galioja nuolaidos, kurios taikomos „Extra Club“ nariams, tačiau nuolaidos degalams taikomos tik atsiskaitant SEB Mylimiausia MasterCard. Visos nuolaidos galioja tik po to, kai Kortelė yra papildomai priregistruota „Extra Club“ programoje (www.circlek.lt/lt_LT/pg1332347180937/pg1334118993630/EXTRA.html)
SEB banke: grynųjų pinigų pasiėmimas iš SEB ir kitų Lietuvos, bei užsienio bankų bankomatų vienodomis sąlygomis, grynųjų pinigų pasiėmimas pinigus išmokančiose parduotuvėse, atsiskaitymas už pirkinius iki 25 eurų bekontakte kortele, nesuvedant PIN kodo, patogi SEB mobilioji programėlė.

3.1.3.Specialioje kortelės sąskaitoje apsiperkant „Senukuose“, „Čili“ kaupiami Mylimiausia eurai, kuriuos kortelės turėtojas turi galimybę panaudoti apmokėdamas už pirkinius pas atitinkamą partnerį. Einamojo apsipirkimo metu kortelės turėtojas gali panaudoti tik ankstesnių apsipirkimų metu sukauptus Mylimiausia eurus, o einamojo pirkimo metu gauti Mylimiausia eurai galės būti panaudoti kito apsipirkimo metu.

3.1.4.Kortelės turėtojai gali dalyvauti Partnerių organizuojamuose žaidimuose ir loterijose. Informacija apie vykstančius žaidimus ir loterijas pateikiama partnerių (-io) prekybos vietose bei internetinėje svetainėje www.mylimiausia.lt.

3.1.5.Informacija ir išimtys apie teikiamas nuolaidas ir kaupiamus Mylimiausia eurus nuolat skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje www.mylimiausia.lt, kiekvieno Partnerio internetinėje svetainėje ir / ar kituose informacijos šaltiniuose.

3.1.6.Jūsų sutikimu, aktualūs Programos pasiūlymai gali būti teikiami ir Jūsų nurodytais kontaktais (įskaitant el. paštu, SMS žinute), Mylimiausia savitarnoje, kvituose, socialinių tinklų paskyroje ir / arba kitais būdais ir priemonėmis.


  

3.2.Mylimiausia / lojalumo eurai


3.2.1.Mylimiausia eurai suteikiami apsiperkant „Senukuose“ ir / arba „Čili““ prekybos vietose:
„Senukai“ prekybos vietose Mylimiausia eurais grįžta 1 proc. nuo pirkinių sumos, įskaitant ir prekes, kurioms taikomos akcijos;
restoranuose „Čili pizza“ Mylimiausia eurais grįžta iki 5 proc. nuo pirkinių sumos.

3.2.2. Mylimiausia eurai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti:

„Senukuose“ perkant dovanų korteles, tabako gaminius ir jų priedus (pypkes, žiebtuvėlius ir kt.), alkoholinius gėrimus ir depozitinę tarą, akmens anglis, pjuvenų briketus ir granules, malkas, durpes, kuro priedus ir kitas akcizais apmokestinamas prekes, prekybos tinklo pirkinių maišelius, taip pat trečiųjų šalių teikiamas paslaugas (meistro paslaugas, prekių pristatymą ir užnešimą, nuomą, garantinį aptarnavimą, išankstinio mokėjimo kortelių papildymus, loterijos bilietus ir kt.).
perkant elektroninėje parduotuvėje www.senukai.lt.
restoranuose su prekės ženklais „Čili pizza“ ir „Soya" perkant tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, dovanų korteles, dienos pietus, akcinius pasiūlymus, kitus specialius pasiūlymus, maistą išsinešti iš „Take Away“ meniu.
„Circle K“ degalinių tinkle.
SEB banke,

3.2.3. Sukauptais Mylimiausia eurais galima atsiskaityti „Senukuose“,  „Čili“ prekybos vietose apmokant iki 75 % pirkinio vertės.

3.2.4. Perkant „Gintarinėje vaistinėje“ lojalumo eurais grįžta iki 5 proc. perkant bet kurioje fizinėje vaistinėje, o „Gintarinėje vaistinėje“ atsiimant internetinį užsakymą iš www.gintarine.lt – iki 1 proc. nuo galutinės pirkinių sumos, pritaikius visas nuolaidas;

GINTARINĖS vaistinės lojalumo eurai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamuoju receptu, kartinius (gaminamus vaistinėje) ir vardinius vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, įsigyjant dovanų kuponus, popierinius pakavimo maišelius. Perkant receptinius vaistus ir prekes, kurioms yra taikomas 5% lengvatinis PVM tarifas, taip pat už skiepus lojalumo eurai nesuteikiami, bet galima apmokėti sukauptais lojalumo eurais. Sukauptais lojalumo eurais negalima atsiskaityti atsiimant internetinį užsakymą iš www.gintarine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Taip pat lojalumo eurai neskiriami perkant kitose akcijose dalyvaujančias prekes.

Gintarinėje vaistinėje lojalumo eurai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti perkant internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt.

3.2.5. „Gintarinėje vaistinėje“ sukauptais lojalumo eurais galima atsiskaityti tik GINTARINĖSE vaistinėse apmokant iki 75 % pirkinio vertės.

3.2.4.Kortelėje sukaupti Mylimiausia/lojalumo eurai į grynuosius pinigus nekeičiami.

3.2.5.1 (vieno) Mylimiausia/lojalumo euro vertė yra 1 (vienas) euras.

3.2.6.Mylimiausia/lojalumo eurai, sukaupti per kalendorinius metus, galioja iki kitų metų vasario mėn. paskutinės dienos., pvz.: per 2021 metus sukaupti Mylimiausia/lojalumo eurai galioja iki 2022 m. vasario 28 d. ir t. t. Nepanaudoti Mylimiausia/lojalumo eurai anuliuojami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir kortelės turėtojui nekompensuojami.

3.2.7.Už pirkimą gauti Mylimiausia/lojalumo eurai į kortelę įkeliami per 24 val.

3.2.8.Sukauptų Mylimiausia/lojalumo eurų likutį kortelės turėtojai gali matyti savitarnos svetainėje, Mylimiausia ir pirkimo kvite.

3.2.9.Prekių grąžinimo atveju už pirktą prekę (-es) suteikti Mylimiausia/lojalumo eurai nuskaitomi iš Kortelės sąskaitos. Jei kortelės esantis Mylimiausia/lojalumo eurų likutis nepakankamas, kortelės turėtojas skirtumą turi sumokėti grynaisiais.

3.2.10.Jei perkant prekę buvo panaudoti Mylimiausia/lojalumo eurai, nusprendus grąžinti prekę, Mylimiausia/lojalumo eurai grąžinami į Kortelės sąskaitą.


  

4.MYLIMIAUSIA SAVITARNOS SVETAINĖ


4.1.Kortelės turėtojai gali naudotis savitarnos svetaine, esančia www.mylimiausia.lt, kuri sukurta specialiai Lojalumo programos Mylimiausia dalyviams.

4.2.Prie savitarnos svetainės gali prisijungti Mylimiausia ir SEB Mylimiausia MasterCard kortelių turėtojai žemiau nurodyta tvarka:

4.2.1.Kiekvienas Mylimiausia ir SEB Mylimiausia MasterCard kortelės turėtojas gali užregistruoti savo Kortelę Mylimiausia savitarnoje, tokiu būdu susikurdamas Mylimiausia paskyrą. Mylimiausia paskyra yra siejama su konkrečia Mylimiausia kortele, tad kiekvienai Mylimiausia kortelei turi būti sukurta atskira Mylimiausia paskyra. Jei turite kelias Mylimiausia korteles, kiekvienos Kortelės paskyra gali būti registruojama nurodžius skirtingus el. pašto adresus.

4.2.2.Norėdami užregistruoti savo Mylimiausia kortelę savitarnos svetainėje, registracijos metu turėsite suvesti tokius pačius duomenis, kokius nurodėte pildydami popierinę Mylimiausia kortelės anketą arba SEB Mylimiausia MasterCard sutartyje. Jei pateikti duomenys nesutaps, deja, užregistruoti kortelės negalėsite. Tokiu atveju vadovaukitės savitarnos svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.

4.2.3.Jei savo Mylimiausia kortelę savitarnos svetainėje registruosite kol Jūsų užpildytos Anketos duomenys dar nebus sukelti į sistemą, Kortelės registravimo metu nurodyti asmens duomenys bus laikomi aktualiais ir Anketos skaitmenizavimo metu joje pateiktų Jūsų asmens duomenų neįrašysime vietoj suvestų registruojant Mylimiausia paskyrą savitarnos svetainėje. O Jei savo Mylimiausia kortelę savitarnos svetainėje registruosite po to, kai Jūsų Anketa bus skaitmenizuota ir joje pateikti duomenys bus įkelti į sistemą, registracijos metu turėsite suvesti tokius pačius duomenis, kokius nurodėte pildydami Anketą ar pasirašydami SEB Mylimiausia MasterCard sutartį. Pateiktiems duomenims nesutapus, deja, Kortelės užregistruoti negalėsite. Tokiu atveju vadovaukitės savitarnos svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.

4.3.Mylimiausia paskyroje Partneriai Jums gali teikti skirtingus bendrinio pobūdžio ir asmeninius pagal Jūsų pirkimo istoriją Jums aktualius pasiūlymus ir informaciją, galiojančius su Mylimiausia kortele.

4.4.Savitarnos svetainėje Mylimiausia paskyroje Jūs galite:

4.4.1.atnaujinti ar patikslinti savo asmens duomenis;

4.4.2.suteikti ar atšaukti sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros, profiliavimo, pasirinkti norimus informacijos ir asmeninių pasiūlymų gavimo būdus ir juos keisti;

4.4.3.užblokuoti savo veikiančią Mylimiausia kortelę;

4.4.4.peržiūrėti savo paskutinių 12 (dvylikos) mėnesių pirkimų istoriją – matysite suteiktus ir panaudotus Mylimiausia/lojalumo eurus, pas kurį Partnerį pirkote, apsipirkimo datą, laiką ir prekybos vietą. Kadangi Mylimiausia paskyra susieta su konkrečia Mylimiausia kortele, Mylimiausia paskyroje yra pateikiama tik galiojančios Mylimiausia kortelės naudojimo istorija. Jeigu Jūs keitėte Mylimiausia kortelę, senosios Kortelės naudojimo istorija Mylimiausia paskyroje nebus pateikta net tuo atveju, jeigu susiejote Korteles.

4.4.5.patikrinti sukauptų Mylimiausia/lojalumo eurų likutį;

4.4.6.matyti Mylimiausia/lojalumo eurų ataskaitą; pastebėjęs netikslumų Mylimiausia/lojalumo eurų ataskaitoje ir / ar pirkimo kvite, turi raštu informuoti vieną iš partnerių dėl pastebėtų klaidų ir / arba kitų netikslumų, kreipdamasis į vieno iš Partnerių ar jų franšizės partnerio prekybos vietą;

4.4.7.nutraukti savo dalyvavimą Lojalumo programoje Mylimiausia;

4.4.8.atlikti kitus veiksmus, pakeisti nustatymus ir pasirinkimus.


  

5.JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


5.1.Duomenų valdytojai, duomenų apsaugos pareigūnai ir kontaktai
Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustato duomenų valdytojai:

5.1.1.UAB „Gintarinė vaistinė“, įmonės kodas 125877727, tel. +370 3 732 1199. Duomenų pareigūno tel. +370 3 720 0429, el. paštas duomenuapsauga@vaistine.lt.

5.1.2.UAB „Čili Holdings“, įmonės kodas 301806823, tel. +370 5 273 8777. Duomenų pareigūno tel. +370 5 273 8777, el. paštas duomenuapsauga@cili.eu.

5.1.3.UAB „Circle K Lietuva“, įmonės kodas 211454910, tel. 1877. Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas privacy@circlekeurope.com.

5.1.4.UAB „Kesko Senukai Lithuania“, įmonės kodas 234376520, tel. +370 700 11 119. Duomenų apsaugos pareigūno tel. +370 700 11 119, el. paštas duomenuapsauga@keskosenukai.lt.

5.1.5.AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, tel. +370 5 268 2800, info@seb.lt,
Duomenų pareigūno tel. +370 5 268 2800, el. paštas duomenuapsauga@seb.lt.

5.1.6.Nauji partneriai, ateityje dalyvausiantys lojalumo programoje Mylimiausia. Informacija apie tokius asmenis teikiama www.mylimiausia.lt ir kreipiantis į bet kurį Programos Mylimiausia partnerį / duomenų valdytoją. Nauji partneriai Jums teiks nuolaidas, siūlys prekes ir paslaugas, teirausis nuomonės apie jas, sieks kuo labiau atitikti Jūsų lūkesčius, poreikius, pomėgius, todėl, tapę lojalumo programos Mylimiausia partneriais, jie taps ir asmens duomenų valdytojais.

5.1.7.Duomenų valdytojų funkcijos ir santykiai Jūsų atžvilgiu yra nustatyti duomenų valdytojų susitarime, su kurio esminėmis nuostatomis galite susipažinti kreipdamiesi į bet kurį Programos Mylimiausia partnerį / duomenų valdytoją.


  

5.2.Kokie duomenys ir kam naudojami


5.2.1.Partneriai įsipareigoja tvarkyti kortelės turėtojo asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų.

5.2.2.Jūsų Asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (miestas / kaimas, gatvė, namo, buto numeris), lytis, pirkimo istorija, t. y. pirkimo data ir laikas, pirkimo vieta, pirkimo suma, kiti pirkimo duomenys, Mylimiausia/lojalumo eurų istorija, t. y. Mylimiausia/lojalumo eurų gavimo / išleidimo diena, Mylimiausia/lojalumo eurų gavimo / išleidimo suma, Mylimiausia/lojalumo eurų gavimo / išleidimo vieta, kiti Mylimiausia/lojalumo eurų duomenys, ir kiti Jūsų užpildytoje anketoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi lojalumo programos Mylimiausia vykdymo tikslais.

5.2.3.Lojalumo programos Mylimiausia Partneriai taip pat tvarkys pirkimo ir Mylimiausia eurų istoriją, su Kortele perkant duomenų valdytojų franšizės partnerių parduotuvėse ir / ar kitose prekybos vietose bei UAB „Kesko Senukai Digital“ priklausančioje el. parduotuvėje www.senukai.lt.
5.2.4.Kiekvienas Partneris atskirai tvarkys ir išsamesnę pirkimo bei Mylimiausia/lojalumo eurų istoriją (įskaitant prekių pavadinimus, prekių kiekį, prekių kainą ir sumą, informaciją apie pritaikytas nuolaidas, čekio numerį, apsipirkimo dažnumą, Jūsų lankymosi vietą ir kt.) atitinkamoje įmonėje, atitinkamos įmonės franšizės partnerių prekybos vietose bei atitinkamoje šiose taisyklėse nurodytoje interneto parduotuvėje.

5.2.5.Duomenų tvarkymas Mylimiausia kortelės išdavimo ir administravimo tikslu. Taisyklių 5.2.2 punkte nurodyti Asmens duomenys būtini, kad galėtume išduoti Jums Mylimiausia kortelę ir taikyti Jums kaip lojaliam klientui geresnes sąlygas (įskaitant, tačiau neapsiribojant, Jums suteiktą teisę už įsigytas prekes gauti Mylimiausia/lojalumo eurų ar Mylimiausia/lojalumo eurais atsiskaityti už prekes). Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti mūsų susitarimą dėl Mylimiausia kortelės išdavimo, naudojimo ir aptarnavimo. Norėdami dalyvauti lojalumo programoje Mylimiausia, turite pateikti anketoje žvaigždute pažymėtus asmens duomenis. Nepateikus šių duomenų ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, negalėsite dalyvauti lojalumo programoje Mylimiausia. Tokiu atveju turime teisę neišduoti Mylimiausia kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti kortelės galiojimą.

5.2.6.Sveikatos duomenų tvarkymas Mylimiausia kortelės išdavimo ir administravimo tikslu. Jeigu naudodamiesi kortele Mylimiausia įsigysite vaistų UAB „Gintarinė vaistinė“ vaistinėse, UAB „Gintarinė vaistinė“ įrašys duomenis apie pirkimą (prekių pavadinimai, kiekiai, pirkimo vieta, data), kurie gali būti susiję su Jūsų sveikata. Kad turėtume teisinį pagrindą tvarkyti šiuos su sveikata susijusius duomenis, reikalingas Jūsų sutikimas. Laikysime, kad užpildydami ir pateikdami šią anketą bei naudodami lojalumo kortelę įsigyjant prekes vaistinėje, kurios gali būti susijusios su Jūsų sveikata, sutinkate, kad Bendrovė lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkytų Jūsų duomenis, susijusius su sveikata. Jeigu nesutinkate, kad Bendrovė tvarkytų su sveikata susijusius duomenis tik apie kai kuriuos Jūsų pirkinius, tokiu atveju šiems pirkiniams pirkti nenaudokite Lojalumo kortelės.

5.2.7.Sveikatos duomenų tvarkymas profiliavimo tikslu. Jeigu pildydami Anketą išreiškėte sutikimą, UAB „Gintarinė vaistinė“ taiko nuolaidas ir teikia pasiūlymus pagal su Jūsų sveikata susijusią pirkimo istoriją. Pagal Jūsų perkamų vaistų ar prekių pobūdį skaičiavimų būdu UAB „Gintarinė vaistinė“ gali mėginti įvertinti Jūsų su sveikata susijusią informaciją, kad galėtų pasiūlyti Jums asmeniškai pritaikytas nuolaidas ar rekomenduoti prekes, kurios gali būti naudingos Jūsų sveikatai. Pavyzdžiui, Jums įsigijus vaistų diabetui gydyti, vaistinė galėtų pasiūlyti nuolaidų ir kitiems vaistiniams preparatams, kurie skirti šia liga sergantiems pacientams. Tačiau tokį vertinimą UAB „Gintarinė vaistinė“ gali atlikti tik gavus Jūsų aiškų sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais.

5.2.8.Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu. Jeigu pildydami Anketą sutikote, Taisyklių 5.2.2 punkte nurodytus Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant el. paštu, telefonu) ir automatiškai atliekamo profiliavimo tikslu. Šis asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik su Jūsų sutikimu.

5.2.9.Atliekant automatinį profiliavimą vertinami anketoje aprašyti Jūsų asmens duomenys, pagal juos sudaromas Jūsų kaip pirkėjo paveikslas norint įvertinti Jūsų poreikius, nustatyti su tuo susijusias Jus labiau dominančias prekes bei paslaugas ir jas Jums pasiūlyti bei teirautis Jūsų nuomonės (įskaitant el. paštu ar telefonu) dėl siūlomų Jus labiau dominančių prekių ar paslaugų. Kartais siekiama prekes, paslaugas pasiūlyti Jums labiau tinkamu laiku labiau tinkamoje vietoje, kuri nustatoma pagal pirkimo datą, laiką, Jūsų lankymosi vietą.

5.2.10.Pažymime, kad Partneriai, turėdami Taisyklių 5.2.8 punkte paminėtą Jūsų sutikimą, gali Jums siųsti ir bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pranešimus (įskaitant teisę teirautis nuomonės apie siūlomas prekes ir paslaugas).

5.2.11.Tiesioginės rinkodaros pranešimai (įskaitant nuomonės apie prekes bei paslaugas teiravimąsi) kortelių turėtojams siunčiami tik kortelių turėtojų nurodytais kontaktiniais duomenimis (įskaitant telefonu, el. paštu).

5.2.12.Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais.

5.2.13.Duomenų tvarkymo laikotarpis:

Jūsų duomenis Mylimiausia kortelės administravimo ir Programos tikslais tvarkysime tol, kol naudositės Mylimiausia kortele. Praėjus 5 (penkeriems) metams po paskutinio pasinaudojimo Jūsų kortele, duomenis perkelsime į archyvą. Galutinai duomenys bus ištrinti praėjus 5 metams nuo perkėlimo į archyvą.

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu tvarkysime 2 (du) metus po paskutinio apsipirkimo pas bet kurį iš Partnerių su Mylimiausia kortele.


  

5.3.Kas tvarko, gauna Jūsų duomenis

5.3.1.Norėdami užtikrinti Jūsų duomenų konfidencialumą ir saugumą, taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie Partnerių darbuotojai, kuriems tai būtina darbo funkcijoms atlikti tais tvarkymo tikslais, kuriuos apibūdinome šiose taisyklėse.

5.3.2.Jūsų duomenims tvarkyti pasitelksime informacinių sistemų priežiūrą (kortelėms aptarnauti) atliekančius paslaugų teikėjus, klientų apklausų vykdymo, anketų skaitmenizavimo, pirkimo duomenų, profiliavimo, socialinių tinklų administravimo, pašto siuntų, el. laiškų ir SMS siuntimo ar kitas telekomunikacijų paslaugas teikiančias įmones, duomenų valdytojų franšizės partnerių parduotuves. Visi Partneriai turi galimybę matyti Jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais.

5.3.3.Jūsų sutikimu Anketoje nurodytus Jūsų asmens duomenis teikiame UAB „Kesko Senukai Digital“ (įmonės kodas 304144008), kad UAB „Kesko Senukai Digital“ šiuos duomenis tvarkytų savo tiesioginės rinkodaros (įskaitant el. paštu, telefonu) ir profiliavimo tikslu šiose Taisyklėse nustatytu būdu.


  

5.4.Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
5.4.1.Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, reikalauti ištaisyti neteisingus Jūsų duomenis, taip pat, esant pagrindui, ištrinti asmens duomenis, apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, profiliavimo atveju – reikalauti žmogaus įsikišimo.

5.4.2.Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kurį pildant Anketą duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo, tačiau atšaukus sutikimą dėl duomenų, būtinų įgyvendinant Lojalumo programą, tvarkymo, tolesnis dalyvavimas Programoje gali tapti neįmanomas ir Kortelės galiojimas gali būti sustabdomas.

5.4.3.Pažymime, kad teises, susijusias su išsamia pirkimo, Mylimiausia/lojalumo eurų istorija atitinkamoje įmonėje (įskaitant jos franšizės partnerių prekybos vietose, atitinkamoje interneto svetainėje), galite įgyvendinti kreipęsi į konkretų Partnerį (t. y. atitinkamą duomenų valdytoją).

5.4.4.Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Partnerio ar franšizės partnerio prekybos vietą (pateikdami raštišką prašymą) arba el. parašu pasirašytą prašymą atsiųsdami šiose taisyklėse nurodytais kontaktais.

5.4.5.Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).


  

6.JŪSŲ, KAIP LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIO, ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1.Jūs įsipareigojate užpildydami anketą suteikti mums teisingą ir tikslią informaciją, o pateiktą informaciją laiku atnaujinti, jeigu ji būtų keičiama. Jūs esate atsakingi už padarinius, kilusius dėl pateiktos informacijos klaidingumo ar netikslumo.

6.2.Įsipareigojate informuoti apie pavogtą, pamestą ar kitaip prarastą Kortelę Mylimiausia paskyroje, bet kuriuo šiose taisyklėse nurodytu el. pašto adresu, nemokamu telefono numeriu 8 800 77470 ar bet kuriuo kitu šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba kreipdamiesi į bet kurio duomenų valdytojo ar franšizės partnerio prekybos vietą, jeigu tai Mylimiausia kortelė, arba pranešti SEB bankui telefonu +370 5 268 2800, jeigu tai SEB Mylimiausia MasterCard. Tik gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę ji bus užblokuota tą pačią dieną (jeigu tai yra darbo diena, o jeigu pranešimas pateiktas ne darbo dieną – kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną). SEB Mylimiausia MasterCard blokuojama pagal SEB banko nustatytas taisykles ir terminus.

6.3.Įsipareigojate sugadintą, pažeistą Mylimiausia kortelę pristatyti į Partnerio ar franšizės partnerio prekybos ar paslaugų vietą, kur ji bus pakeista į naują kortelę nemokamai.


  

7.KORTELĖS GALIOJIMAS IR LOJALUMO SĄLYGŲ KEITIMAS
7.1.Mylimiausia kortelė galioja neterminuotai nuo jos išdavimo ir aktyvinimo datos.

7.2.Mylimiausia kortelė gali būti užblokuota ir jos galiojimas sustabdytas esant šioms aplinkybėms:

Mylimiausia kortelės turėtojui sugadinus, pametus ar kitaip praradus kortelę;

Nepasirašius Anketos ar nepateikus / neteisingai pateikus / pateikus ne visus Anketoje nurodytus privalomus pateikti duomenis;

nenaudojant kortelės ilgiau negu 2 (dvejus) metus;

gavus prašymą nutraukti susitarimą dėl Mylimiausia kortelės išdavimo ir jos sąskaitos tvarkymo;
atšaukus sutikimą dėl duomenų, kurie yra būtini įgyvendinant Programą, tvarkymo.

7.3.SEB Mylimiausia MasterCard galiojimą ir kitas sąlygas nustato SEB bankas.

7.4.Nutraukus susitarimą dėl Mylimiausia kortelės išdavimo, Mylimiausia/lojalumo eurai yra anuliuojami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir kortelės turėtojui nekompensuojami, nebent šiose taisyklėse nustatyta kitaip.

7.5.Partneriai turi teisę savo nuožiūra nustatyti, keisti, panaikinti šias Taisykles, parduotuvių, kuriose taikomos nuolaidos sąrašą, sustabdyti ar nutraukti lojalumo programą Mylimiausia viešai pranešant apie tai prekybos vietose, savo interneto svetainėse, interneto svetainėje www.mylimiausia.lt ar kitais pasirinktais būdais.


  

8.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.Šios taisyklės sudarytos ir kortelė išduota vadovaujantis Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais.

8.2.Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių ar susiję su Mylimiausia kortele, SEB Mylimiausia MasterCard, sprendžiami derybomis, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.

8.3.Visos sąlygos taikomos Mylimiausia kortelėms ir SEB Mylimiausia MasterCard, nebent šiose taisyklėse nustatyta kitaip.

8.4.Šios taisyklės galioja nuo 2019 m. rugsėjo 19 d., atnaujintos – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Kur galima įsigyti kortelę

Kortelę MYLIMIAUSIA įsigyti galite partnerių - ČILI, GINTARINĖ vaistinė, CIRCLE K, SENUKAI - prekybos ir paslaugų vietoje.


„SEB MYLIMIAUSIA MasterCard“ įsigyti galite SEB banke.

Ką daryti pametus kortelę?

Pametus kortelę, prašome informuoti nemokamu telefono numeriu 8 800 10008 ar kreipdamiesi į bet kurio partnerio ar franšizės partnerio prekybos vietą, jeigu tai kortelė Mylimiausia, arba pranešti SEB bankui telefonu 1528, jeigu tai banko kortelė „SEB Mylimiausia MasterCard“. Tik gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę ji bus užblokuota tą pačią dieną (jeigu tai yra darbo diena, o jeigu pranešimas pateiktas ne darbo dieną, – kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną).

Vertingi asmeniniai pasiūlymai

Su MYLIMIAUSIA kortele galite gauti asmeninius ir šventinius pasiūlymus

Kaupiate iki 5% kaskart pirkdami

GINTARINĖJE vaistinėje suteikiama iki 5 % nuolaida. Sukauptais eurais atsiskaityti galite iki 75 % kito pirkinio vertės.


Išimtys - skiltyje Lojalumo programos taisyklės.

Viena kortelė - penkių partnerių privilegijos

Viena kortelė suteiks tiek privilegijų ir išskirtinių pasiūlymų, lyg naudotumėtės penkiomis skirtingomis kortelėmis.

Gintarinė kortelė

Gintarinė kortelė
Lojalumo programos taisyklės

GINTARINĖS vaistinės lojalumo programos taisyklės ir GINTARINĖS kortelės išdavimo bei naudojimo tvarka
1. BENDROSIOS NUOSTATOS


• Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) - tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendrąsias GINTARINĖS vaistinės lojalumo programos sąlygas ir tvarką bei nustato GINTARINĖS kortelės išdavimo bei naudojimo tvarką.

• GINTARINĖ kortelė (toliau dar ir – Kortelė arba Lojalumo kortelės) – tai UAB „Gintarinė vaistinė“ (toliau dar ir Gintarinė vaistinė arba Mes) platinama lojalumo ir nuolaidų programos kortelė.

• Anketa – anketa, kuri užpildoma ir pateikiama Gintarinei vaistinei tampant GINTARINĖS vaistinės lojalumo programos dalyviu ir išduodant GINTARINĘ kortelę.

• Jūs (Kortelės turėtojas arba lojalumo Programos dalyvis) – Gintarinės vaistinės klientas, užpildydamas anketą ir ją pateikęs Gintarinei vaistinei, patvirtinęs, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis ir susitarimo pagrindu tapęs Gintarinės vaistinės lojalumo programos dalyviu, kuriam išduota GINTARINĖ kortelės.

• GINTARINĖS vaistinės lojalumo programa – UAB „Gintarinė vaistinė” vykdoma lojalumo programa, kuria siekiama sukurti papildomas naudas bei vertę tarpusavio santykiuose su klientais.
2. KORTELĖS IŠDAVIMAS
• Kortelę galite įsigyti bet kurioje Gintarinėje vaistinėje, tinkamai užpildę Anketą ir ją pateikę Gintarinei vaistinei. Nepateikus „*“ pažymėtų duomenų ir/ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, lojalumo programoje dalyvauti negalėsite ir pasiliekame sau teisę neišduoti kortelės ar be atskiro įspėjimo sustabdyti kortelės galiojimą.

• Pildant Anketą vaistinėje, vaistinės darbuotojas turi teisę paprašyti Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar pensijos gavėjo pažymėjimo (tik tuo atveju, jei Kortelei suteikiamas Senjoro požymį).

• Naujos kortelės kaina – 0,29 euro, sugadinta/susidėvėjusi/užblokuota Kortelė į naują keičiama nemokamai.

• Įsigyti Kortelę ir tapti lojalumo programos dalyviu gali fizinis asmuo, sulaukęs 18 (aštuoniolikos) metų.

• Užpildyta Anketa pateikiama vaistinės atsakingiems darbuotojams, kurie įrašo į ją Kortelės numerį ir Kortelė aktyvuojama. Kortelė aktyvuojama tik sumokėjus vienkartinį Kortelės išdavimo mokestį, jei toks Kortelės išdavimo metu buvo taikomas.

• Kortelės turėtojo vardu gali būti išduota tik viena Kortelė.
3. GINTARINĖS VAISTINĖS LOJALUMO PROGRAMOS PRIVALUMAI
3.1. Specialios akcijos ir nuolaidos
• UAB “Gintarinė vaistinė” valdomose vaistinėse pateikus GINTARINĘ kortelę taikome specialius pasiūlymus bei akcijas, kaupiamąją nuolaidą lojalumo eurais, ypatingas skiepų kainas.

• Informacija apie nuolaidas skelbiama www.gintarine.lt, UAB „Gintarinė vaistinė” naujienlaiškiuose, mėnesio leidiniuose, vaistinės plakatuose, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos šaltiniuose. Jums neprieštaraujant, aktualūs lojalumo programos pasiūlymai teikiami ir Jūsų pasirinktais būdais (el. paštu, SMS žinute ar kt.).
3.2. GINTARINĖS vaistinės lojalumo eurai
• UAB „Gintarinė vaistinė” valdomose vaistinėse GINTARINĖS kortelės turėtojams suteikiama iki 5 proc. dydžio nuolaida, o Senjorų akcijos metu iki 10 proc. nuo galutinės mokamos sumos, kuri kaupiama lojalumo eurais specialioje GINTARINĖS kortelės sąskaitoje, atidarytoje Kortelės aktyvavimo metu.

• Gintarinėje vaistinėje atsiimant internetinį užsakymą iš www.gintarine.lt ir pateikus GINTARINĘ kortelę, į jos sąskaitą Jums bus pervesta iki 1 proc. lojalumo eurų nuo galutinės už internetinį užsakymą mokamos mokamos sumos

• Su sukauptais Kortelėje lojalumo eurais galima sumokėti GINTARINĖJE vaistinėje iki 75 proc. kito pirkinio vertės. Kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti nuolaida tik kai Kortelė pateikiama prieš atsiskaitant už prekes ar už suteiktas paslaugas.

• Sukauptų lojalumo eurų likutį Kortelės turėtojai gali matyti pirkimo kvite.

• Lojalumo eurai, sukaupti per kalendorinius metus, galioja iki kitų metų vasario mėn. paskutinės dienos. Nepanaudoti lojalumo eurai anuliuojami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir Kortelės turėtojui nekompensuojami.

• Iš pamestos, pavogtos ar dėl sugadinimo užblokuotos Kortelės sukaupti lojalumo eurai perkeliami į naują Kortelę.

• Dėl bet kokių priežasčių keičiant išduotą Kortelę į kitą naują lojalumo Kortelę, lojalumo eurai perkeliami į naują lojalumo Kortelę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Kortelės aktyvavimo dienos.
3.3. Asmeniniai pasiūlymai
• Parenkame tik Jums aktualius ar ypatingus asmeninius pasiūlymus pagal Jūsų pirkimų įstoriją ir anketos duomenis.

• Anketoje išreiškus sutikimą, taikome nuolaidas ir pasiūlymus, pagal su Jūsų sveikata susijusią pirkimų istoriją. Pagal Jūsų perkamų vaistų ar prekių pobūdį galime skaičiavimų būdu mėginti įvertinti Jūsų su sveikata susijusią informaciją, kad galėtume pasiūlyti Jums asmeniškai pritaikytas nuolaidas ar rekomenduoti prekes, kurios gali būti naudingos Jūsų sveikatai. Pavyzdžiui, jums įsigijus vaistų diabetui gydyti, galėtume pasiūlyti nuolaidų ir kitiems vaistiniams preparatams, kurie skirti šia liga sergantiems pacientams. Tačiau tokį vertinimą atliekam tik gavę Jūsų aiškų sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais.

• Gimtadienio mėnesį teikiame ypatingus pasiūlymus. Gimtadienio pasiūlymai pateikiame tik tiems klientams, kurių duomenys iš anketos yra perkelti į lojalumo sistemą. Jei duomenys nėra įkelti, prašome kreiptis į vaistinės darbuotoją dėl gimtadienio nuolaidos suteikimo ir ši nuolaida aktyvinama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
3.4. Specialūs pasiūlymai SENJORAMS
• Specialūs pasiūlymai Senjorams – tai lojalumo programos pasiūlymai, skirti Gintarinės vaistinės klientams, turintiems senatvės pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimus.

• Kasdien nuo 7 val. iki 12 val. su GINTARINE Senjorams kortele suteikiame iki 25 proc. nuolaidą prekėms, įsigyjant 2 ir daugiau prekių, kurių kaina nuo 1,50 € arba priemoka nuo 1,50 € pilnomis pakuotėmis. Prekės, perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, skaičiuojamos į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma.

Taikoma 20 proc. momentinė nuolaida ir iki 5 proc. kaupiamoji nuolaida nuo galutinės mokamos sumos.
• Pildant prašymą įsigyti lojalumo kortelę, būtina informuoti vaistinės darbuotoją dėl Senjorams skirtos nuolaidos suteikimo. Jeigu asmuo turi lojalumo kortelę, kuriai nebuvo priskirta Senjoro nuolaida - klientas gali kreiptis į vaistinės darbuotoją dėl Senjorams skirtos nuolaidos suteikimo.

• Klientui išreiškus pageidavimą pritaikyti Senjorams skirtą nuolaidą, vaistinės darbuotojai turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimą.

• Specialūs pasiūlymai senjorams taikomi tik tada, jeigu klientas sutinka su sveikatos duomenų tvarkymu profiliavimo tikslais.

• GINTARINĖS Senjorams kortelės nuolaida aktyvuojama per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
UAB „Gintarinė vaistinė“ turi teisę savo nuožiūra keisti nuolaidų taikymo tvarką bei sąlygas.
3.5. Išimtys
• GINTARINĖS kortelės turėtojams momentinė ir kaupiamoji nuolaida netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

• Į GINTARINĘ kortelę grįžta iki 5 proc. lojalumo eurų, o perkant www.gintarine.lt iki 1% lojalumo eurų skaičiuojant nuo galutinės mokamos sumos.Lojalumo eurų nesuteikiama ir jais negalima atsiskaityti perkant prekes su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius (gaminamus vaistinėje) vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, dovanų kuponus. Perkant receptinius vaistus ir prekes, kuriems taikomas 5 % lengvatinis PVM tarifas,  taip pat už skiepus lojalumo eurai nekaupiami, bet galima apmokėti sukauptais lojalumo eurais. Lojalumo eurų neskiriama perkant kitų akcijų prekes.• Sukauptais lojalumo eurais negalima atsiskaityti atsiimant internetinį užsakymą iš www.gintarine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse.• GINTARINĖJE kortelėje sukaupti lojalumo eurai į grynuosius pinigus nekeičiami.• Specialūs pasiūlymai Senjorams netaikomi administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Perkant receptinius vaistus bei prekes, kurioms yra taikomas 5% lengvatinis PVM tarifas, taip pat už skiepus taikoma momentinė nuolaida. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius (gaminamus vaistinėje) vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, įsigyjant dovanų kuponus, taip pat prekes, vaistinėje pažymėtas SUPERKAINA kainoženkliais, bet visos aukščiau išvardintos prekės įskaičiuojamos į įsigyjamų/perkamų prekių krepšelį/kiekį.• Nuolaidos nesumuojamos. taikoma didesnės vertės nuolaida.

4. PRIVATUMAS, SAUGUMAS, ASMENS DUOMENYS
4.1. Kokie duomenys ir kam naudojami:
• Duomenų tvarkymas lojalumo kortelės išdavimo ir administravimo tikslu.
• Anketos duomenys ir pirkiniai su lojalumo kortele. Jūsų anketoje nurodyti duomenys ir duomenys apie pirkinius su lojalumo kortele (prekės, kiekiai, kainos, vaistinė, pirkimo laikas) reikalingi tam, kad galėtume išduoti Jums lojalumo kortelę, ją aptarnauti ir pritaikyti geresnes sąlygas Jūsų, kaip lojalaus kliento, pirkiniams. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti mūsų susitarimą dėl lojalumo kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

• Sveikatos duomenys. Su GINTARINE kortele Jums įsigijus vaistų mūsų vaistinėse, pirkimų duomenys (pvz., vaisto pavadinimas, kiekis), gali būti susiję su Jūsų sveikata. Kad turėtume teisinį pagrindą tvarkyti šiuos su sveikata susijusius duomenis, reikalingas Jūsų sutikimas. Laikysime, kad užpildydami ir pateikdami šią anketą bei naudodami lojalumo kortelę įsigyjant prekes vaistinėje, kurios gali būti susijusios su Jūsų sveikata, Jūs išreikšite tokį sutikimą. Jeigu nesutinkate, kad Bendrovė tvarkytų su sveikata susijusius duomenis tik apie kai kuriuos Jūsų pirkinius, tokiu atveju šiems pirkiniams pirkti nenaudokite Lojalumo kortelės.

• Sveikatos duomenų tvarkymas profiliavimo tikslu.

• Pagal Jūsų perkamų vaistų ar prekių pobūdį skaičiavimų būdu galime mėginti įvertinti Jūsų su sveikata susijusią informaciją, kad galėtume pasiūlyti Jums asmeniškai pritaikytas nuolaidas ar rekomenduoti prekes, kurios gali būti naudingos Jūsų sveikatai. Tačiau tokį vertinimą galime atlikti tik gavę Jūsų aiškų sutikimą kad parinktume Jums nuolaidas ir rekomendacijas pagal su Jūsų sveikata susijusią pirkimų istoriją.

• Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu.

Jūsų gimimo datą, lytį ir pirkinių istorijos duomenis naudosime siekdami įvertinti Jūsų poreikius ir pomėgius, kad galėtume pasiūlyti Jums nuolaidas toms prekėms, kurios gali būti Jums labiau reikalingos. Taip pat šiuos duomenis analizuosime siekdami tobulinti mūsų verslą. Kadangi turime daug lojalių klientų, tokį vertinimą (kitaip vadinamą profiliavimu) atliekame automatizuotai.
• Mes taip pat ketiname Jums atsiųsti naudingos informacijos apie mūsų prekes bei taikomas nuolaidas Jūsų nurodytu telefono numeriu ir el. paštu.

• Profiliavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenis tvarkysime siekdami savo teisėtų interesų pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti mūsų verslą.

• Turite teisę nesutikti su profiliavimo ir tiesiogine rinkodara, pažymėdami savo pasirinkimą anketoje kortelei gauti, arba bet kada vėliau informuodami mus el. paštu ar nemokamu tel. 8 800 10008. Darbo laikas: I–V 8–18 val.
4.2. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
• Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslais. Jei pageidaujate šią savo teisę įgyvendinti, praneškite mums el. paštu ada@gintarine.lt arba telefonu 8 800 10008.

• Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų duomenų, susijusių su sveikata, tvarkymo profiliavimo tikslais.

• Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų duomenų, susijusių su sveikata, tvarkymo. Atšaukus sutikimą, Jūs turite galimybę arba pateikti prašymą Gintarinei vaistinei užblokuoti kortelę arba pasilikti galimybę savarankiškai nuspręsti nenaudoti lojalumo kortelės įsigyjant prekes vaistinėje, kurios gali būti susijusios su Jūsų sveikata. Užblokavus kortelę nebegalėsime teikti Jums lojalumo kortelės paslaugos.

• Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus Jūsų duomenis, taip pat esant pagrindui apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, profiliavimo atveju - reikalauti žmogaus įsikišimo
• Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus šiose taisyklėse nurodytais kontaktais.

• Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.
4.3. Duomenų tvarkymo laikotarpis
Jūsų duomenis GINTARINĖS kortelės išdavimo ir administravimo tikslu, tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu bei sveikatos duomenis profiliavimo tikslu tvarkysime tol, kol naudositės GINTARINE kortele. Praėjus 2 (dvejiems) metams po paskutinio apsipirkimo Gintarinėje vaistinėje su Jūsų kortele, kortelę blokuosime. Po kortelės blokavimo praėjus 30 (trisdešimt) mėnesių, Jūsų duomenys bus ištrinti.
4.4. Duomenų valdytojas ir kontaktai

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gintarinė vaistinė“, kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno raj., el. paštas gintarine@gintarine.lt, 8 800 10008.
Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.
4.5. Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?


• Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kuriuos aprašėme šioje anketoje.

• Jūsų duomenims tvarkyti naudojamės profesionalių partnerių, teikiančių informacinių sistemų lojalumo kortelėms aptarnauti paslaugas, pagalba. Reklaminiams pranešimams, SMS žinutėmis bei el. paštu siųsti taip pat naudojamės specializuotų paslaugų teikėjų pagalba. UAB „Gintarinė vaistinė“ verslo analitiką ir profiliavimą padeda atlikti kitos grupės įmonės. Šie mūsų partneriai turi galimybę matyti Jūsų duomenis tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Tačiau užtikriname Jus, kad visi pasitelkiami mūsų partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Jūsų duomenis laikytis konfidencialumo.
5. JŪSŲ, KAIP LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIO, ĮSIPAREIGOJIMAI


• Prisijungdami prie Gintarinės vaistinės lojalumo programos ir gaudami Kortelę Jūs įsipareigojate perskaityti ir laikytis šių Taisyklių.

• Taip pat įsipareigojate užpildydami anketą suteikti mums teisingą ir tikslią informaciją, o pateiktą informaciją laiku atnaujinti, jeigu ji keisis. Jūs esate atsakingi už padarinius, kilusius dėl pateiktos informacijos klaidingumo ar netikslumo.

• Įsipareigojate informuoti apie pavogtą, pamestą ar kitaip parastą Kortelę el. paštu gintarine@gintarine.lt arba nemokamu telefono numeriu 8 800 10008. Tik gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą Kortelę, ji bus užblokuota ta pačią dieną (jeigu tai yra darbo diena, o jeigu pranešimas pateiktas nedarbo dieną – Kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną).

• Įsipareigojate sugadintą, pažeistą kortelę pristatyti į GINTARINĘ vaistinę ir ji bus pakeista į naują Kortelę nemokamai.
6. KORTELĖS PRIEŽIŪRA
• Kortelė turi būti saugoma nuo:

- mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti kortelių paviršių, daiktais;

- tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros poveikio, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių;

- stiprių elektromagnetinių laukų poveikio (mobilusis telefonas, televizinė įranga, kompiuterių vaizduokliai, mikrobanginės krosnelės ir pan.);

- agresyvios cheminių medžiagų aplinkos poveikio;

- didesnių nei 6 N/cm2 deformuojančių jėgų poveikio.

• Kortelė net trumpam negali būti patalpinta žemesnėje nei -35oC arba aukštesnėje nei +50oC temperatūroje. Optimalus temperatūros režimas eksploatuojant kortelę - nuo 0 C iki +25oC.

• Kortelė turi būti saugoma specialiame dėkle arba piniginės skyriuose, skirtuose laikyti atsiskaitymo korteles, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.

• Esant reikalui kortelę valyti minkšta šluoste, nenaudojant skiediklių, tirpiklių, rūgščių ir t.t.
7. KORTELĖS GALIOJIMAS IR LOJALUMO SĄLYGŲ KEITIMAS
• Kortelė galioja neterminuotai nuo jos išdavimo ir aktyvavimo momento.

• Kortelė gali būti užblokuota ir jos galiojimas sustabdytas esant šioms aplinkybėms:

- Kortelės turėtojui pametus, sugadinus ar kitaip praradus Kortelę ir pateikus prašymą ją užblokuoti;

- Uždarajai akcinei bendrovei UAB „Gintarinė vaistinė” nusprendus panaikinti Lojalumo programą arba visų Kortelių galiojimą arba pakeisti visas išduotas Korteles į naujas;

- nepateikus / neteisingai pateikus / pateikus ne visus Anketoje nurodytus privalomus pateikti duomenis;

- nenaudojant Kortelės ilgiau nei 2 (dvejus) metus;

- gavus prašymą nutraukti susitarimą dėl lojalumo kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

• Pasibaigus kortelės galiojimui Kortelė yra užblokuojama. Po kortelės blokavimo praėjus 30 (trisdešimt) mėnesių, Kortelės turėtojo asmens duomenys bus ištrinti.

• Pasibaigus Kortelės galiojimui Lojalumo eurai yra anuliuojami, į grynuosius pinigus nekeičiami ir Kortelės turėtojui nekompensuojami, išskyrus Taisyklių 3.2 dalyje nurodytus atvejus.

• UAB „Gintarinė vaistinė“ turi teisę savo nuožiūra keisti šias taisykles, nuolaidų taikymo tvarką bei sąlygas, sustabdyti ar nutraukti lojalumo programą pateikdama pranešimą apie tai prieš 30 dienų viešai interneto svetainėje www.gintarine.lt , Gintarinėse vaistinėse ar kitais informacijos kanalais.

• Kortelė negalioja Šiauliuose, Pramonės g. 6, Šiauliuose, Tilžės g. 19, Kuršėnuose, Vilniaus g. 1, Jonavoje, Basanavičiaus g. 6.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
• GINTARINĖ kortelė yra asmeninio pobūdžio, kuria naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. Gintarinės vaistinės darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turi teisę paprašyti Kortelės turėtojo pateikti asmens dokumentą.

• Šios Taisyklės sudarytos ir Kortelė išduota vadovaujanti Lietuvos Respublikos teisės aktais.

• Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklėmis ar susiję su Kortele, sprendžiami derybomis, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikose teismuose.

Kur galima įsigyti kortelę

Kortelę galima įsigyti Gintarinėje vaistinėje.

Ką daryti pametus kortelę?
Apie pamestą, pavogtą ar kitaip parastą kortelę prašome informuoti el. paštu gintarine@gintarine.lt arba nemokamu telefono numeriu 8 800 10008. Tik gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę, ji bus užblokuota ta pačią dieną (jeigu tai yra darbo diena, o jeigu pranešimas pateiktas nedarbo dieną – kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną).

Vertingi asmeniniai pasiūlymai

Su GINTARINE kortele galite gauti asmeninius ir šventinius pasiūlymus

Kaupiate iki 5% kaskart pirkdami

GINTARINĖJE vaistinėje suteikiama iki 5 % nuolaida. Sukauptais eurais atsiskaityti galite iki 75 % kito pirkinio vertės.


Išimtys - skiltyje Lojalumo programos taisyklės.

SENJORŲ pusdienis kasdien!

Su GINTARINE kortele Senjorams KASDIEN iki 12 val. - iki 25 proc. nuolaida prekėms, perkant 2 ar daugiau pilnų pakuočių nuo 1,50 €.

  

Sąlygos ir išimtys skiltyje - Lojalumo programos taisyklės.

IKI nuolaidų kortelė

Gintarinė kortelė
Apie lojalumo kortelę

DĖMESIO! Nuo 2021 m. spalio 1 d. „IKI Premija“ kortelės turėtojams keičiasi GINTARINĖS vaistinės lojalumo programos taisyklės: „IKI Premija“ kortelių turėtojams GINTARINĖJE vaistinėje nebebus suteikiama iki 5 proc. dydžio kaupiamoji nuolaida. Sukauptais lojalumo eurais GINTARINĖJE vaistinėje bus galima sumokėti iki 75 proc. kito pirkinio vertės iki 2022 m. vasario 28 d.


Sukauptais lojalumo eurais negalima atsiskaityti atsiimant internetu svetainėje www.gintarine.lt pateiktą užsakymą, neatsižvelgiant į tai, kad atsiskaitoma prekes atsiimant vaistinėse.


„IKI Premija“ kortelės turėtojams GINTARINĖJE vaistinėje taikomos:  • vaistinėje vykstančios momentinės akcijos ir nuolaidos;

  • su „IKI Premija Senjorams“ kortele KASDIEN nuo 7 iki 12 val. suteikiama iki 20 proc. nuolaida prekėms, įsigyjant 2 ir daugiau prekių, kurių kaina nuo 1,50 € arba priemoka nuo 1,50 € pilnomis pakuotėmis. Prekės, perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu, skaičiuojamos į krepšelį, tačiau joms nuolaida netaikoma.


Senjorams NETAIKOMI specialūs pasiūlymai prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą prekių sąrašą. Momentinės nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu, vardinius, kartinius (gaminamus vaistinėje) vaistus, pradinio maitinimo pieno mišinius, įsigyjant dovanų kuponus, bet visos šios išvardytos prekės įskaičiuojamos į įsigyjamų prekių krepšelį, taip pat prekes, vaistinėje pažymėtas kainoženkliais SUPERKAINA.


Nuolaidos nesumuojamos, taikoma didesnės vertės nuolaida.

LYONESS kortelė

Gintarinė kortelė
Apie lojalumo kortelę


Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. LYONESS CASHBACK kortelės GINTARINĖJE vaistinėje nebebus aptarnaujamos.POLA kortelė

Gintarinė kortelė
Apie lojalumo kortelę

GINTARINĖJE vaistinėje su POLA kortele -15 % vaistams ir 20 % - kitoms prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos ir galioja perkant fizinėse GINTARINĖSE vaistinėse.Pasitarkite su kvalifikuotais mūsų vaistininkais! Kartu mes stipresni!

IF sveikatos draudimo kortelė

Gintarinė kortelė
Sveikatos draudimo kortelė IF

GINTARINĖJE vaistinėje galite atsiskaityti „If“ sveikatos draudimo kortele.


Kortelė negalioja prekes užsakant internetu.

BTA Sveikatos draudimo kortelė

Gintarinė kortelė
Sveikatos draudimo kortelė BTA

GINTARINĖJE vaistinėje galite atsiskaityti „BTA“ sveikatos draudimo kortele.


Kortelė negalioja prekes užsakant internetu.