Pranešimas klientams apie pokalbių įrašymą

INFORMACIJA APIE ĮRAŠOMŲ POKALBIŲ METU SURINKTŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Kokia informacija ir kodėl renkama pokalbio įrašo metu ?

Kai užsisakote vaistinius preparatus internetu, teisės aktų nustatyta tvarka mes turime pareigą suteikti Jums farmacinę paslaugą. Visa informacija apie nereceptinių vaistinių preparatų įsigijimą nuotoliniu būdu pateikta internetinės parduotuvės www.gintarine.lt taisyklių https://www.gintarine.lt/taisykles/agree.aspx 3-ioje dalyje.

Telefonu taip pat teikiame konsultacijas perkant ir/ar užsakant prekes vaistinėse ir/ar internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt

Telefoninį pokalbį įrašysime ir saugosime pokalbių metu surinktus duomenis, siekdami turėti įrodymus apie tinkamą farmacinės paslaugos suteikimą nuotoliniu būdu ir atlikti paslaugų kokybės vertinimą.

Pokalbių metu surinktų duomenų (asmens duomenys, pateikti telefoninio pokalbio metu (įskaitant, bet neapsiribojant – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir duomenys, susiję su asmens sveikata (įskaitant, bet neapsiribojant - vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, kiekis) valdytojas yra UAB „Gintarinė vaistinė“, kodas 125877727, Erdvės g. 2, Ramučiai, Kauno raj., tel. +370 800 10008, gintarine@gintarine.lt.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – įvykdyti sutartį dėl farmacinės paslaugos suteikimo Jums, mūsų teisėtas interesas užtikrinti ir įrodyti kokybišką paslaugų teikimą ir būtinybė įvykdyti mums taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teisines prievoles.

 

Kas ir kodėl turi prieigą prie pokalbių įrašų ?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Pokalbių įrašus tvarko UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai interaktyvios skambučių valdymo sistemos priežiūros ir incidentų bei skundų tyrimo tikslais.

Prie pokalbių įrašų prieigą taip pat turi:

- mūsų partnerio UAB „Limedika“ darbuotojai atsakymų į paklausimus rengimo, interaktyvios skambučių valdymo sistemos priežiūros/aptarnavimo/organizavimo tikslais;

- telekomunikacijų paslaugų teikėjai (interaktyvios skambučių valdymo sistemos įdiegimo/aptarnavimo/techninės priežiūros/aptarnavimo/incidentų tyrimo tikslais; kokybiško telekomunikacinio ryšio suteikimo tikslu).

Be to, pokalbių įrašai gali būti teikiami valstybės bei teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais, ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais.

Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kiek laiko saugome pokalbių įrašus ?

Pokalbių įrašai su klientais yra tvarkomi ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų surinkimo momento, o po to automatiškai ištrinami.

 

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ?

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais pokalbių įrašais su Jumis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Taip pat galite kreiptis į UAB „Gintarinė vaistinė“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 37 200429, el. p. duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.