„Gintarinio klubo“ taisyklės

Internetinės vaistinės www.gintarine.lt lojalumo programos „Gintarinis klubas“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lojalumo programa „Gintarinis klubas“ (arba Lojalumo programa) – internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt vykdoma Lojalumo programa „Gintarinis klubas“, kuria siekiama sukurti papildomas naudas ir vertę palaikant tarpusavio santykius su klientais bei sudaryti galimybę siūlomų prekių internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt įsigyti mažesnėmis kainomis.

1.2. Jūs (Pirkėjas ir (arba) Lojalumo programos dalyvis) – asmuo, kuris prisiregistravo internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt ir išreiškė sutikimą dalyvauti internetinės vaistinės Lojalumo programoje.

1.3. Šios taisyklės (Taisyklės) – tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendrąsias internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt vykdomos Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ sąlygas ir nustato tapimo Lojalumo programos dalyviu tvarką.

1.4. Bendrovė arba Pardavėjas – UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, Erdvės g. 2, Ramučiai, Kauno r.

1.5. Internetinė vaistinė – elektroninė parduotuvė, esanti ir vykdanti veiklą adresu www.gintarine.lt.

1.6. Asmens duomenys – Bendrovės tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse ir internetinės parduotuvės www.gintarine.lt taisyklėse (https://www.gintarine.lt/internetines-vaistines-taisykles).

 

2. Kaip tapti Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ dalyviu

 

2.1. Programoje gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie užsiregistruoja internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt, privaloma tvarka užpildydami žvaigždute pažymėtus langelius, t. y. nurodydami vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei sugalvotą slaptažodį, ir sukurtoje Pirkėjo paskyroje išreiškia sutikimą tapti Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ dalyviu. Detalią registracijos tvarką reglamentuoja internetinės parduotuvės www.gintarine.lt taisyklių 2 dalis.

2.2. Programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, kurie siekia užsisakyti ir įsigyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.

2.3. Pirkėjas, registruodamasis www.gintarine.lt, įsipareigoja pateikti teisingus ir tikslius savo asmens duomenis. Pasikeitus pateiktai informacijai, Lojalumo programos dalyvis privalo apie tai informuoti Bendrovę ir prisijungęs prie savo paskyros atnaujinti pasikeitusius duomenis. Dėl duomenų atnaujinimo internetinės parduotuvės www.gintarine.ltpaskyroje Lojalumo programos dalyvis taip pat gali kreiptis į Bendrovę el. paštu evaistine@gintarine.lt. Lojalumo programos dalyvis yra atsakingas už padarinius, kilusius dėl pateiktos informacijos klaidingumo ar netikslumo.

2.4. Pirkėjas, prisijungdamas prie internetinės vaistinės www.gintarine.lt Lojalumo programos „Gintarinis klubas“, įsipareigoja perskaityti ir laikytis šių Taisyklių.

 

3. Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ teikiamos naudos

 

3.1. Išreikšdami sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje, Pirkėjai įgyja teisę gauti Bendrovės papildomas naudas, skirtas tik „Gintarinio klubo“ nariams:

- galimybę įsigyti prekių internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt palankesnėmis kainomis;

- galimybę gauti nuolaidų kuponų arba nuolaidų kodų prekėms įsigyti internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt;

- išreiškę sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų – galimybę gauti įvairaus pobūdžio informacinius pranešimus, internetinės vaistinės specialistų patarimus, informaciją apie įvairaus pobūdžio Lojalumo programos naudas internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt;

- galimybę gauti asmeninių pasiūlymų, jei išreikštas sutikimas gauti pasiūlymus įvertinus pirkimų istoriją ir (arba) Pirkėjo paskyroje esančią informaciją (t. y. Pirkėjui sutikus su asmens duomenų tvarkymo profiliavimo tikslu);

- galimybę gauti specialių personalizuotų pasiūlymų, susijusių su savo sveikata, jei išreikštas sutikimas gauti pasiūlymus atsižvelgiant į pirkimų istoriją, susijusią su savo sveikata (t. y. Pirkėjui sutikus su sveikatos duomenų tvarkymu profiliavimo tikslu).

4. Privatumas, saugumas, asmens duomenys

4.1. Pirkėjai, prisijungdami prie Lojalumo programos „Gintarinis klubas“, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta internetinės parduotuvės www.gintarine.lt taisyklių (https://www.gintarine.lt/internetines-vaistines-taisykles) 13 dalyje.

4.2. Primename, kad, jums naršant mūsų svetainėje, renkame jūsų naršymo duomenis, kaip aprašyta interneto svetainės www.gintarine.lt privatumo politikoje (https://www.gintarine.lt/privatumo-politika).

4.3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gintarinė vaistinė“, kodas 125877727, Erdvės g. 2, Ramučiai, Kauno r., tel. +370 800 10 008, evaistine@gintarine.lt.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

4.4. Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie jus surinkę, galite kreiptis į mus el. paštu evaistine@gintarine.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu, remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, nesutikti su sveikatos duomenų tvarkymu profiliavimo tikslu, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, profiliavimo atveju – reikalauti žmogaus įsikišimo.

Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

4.5. Jei manote, kad jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, e. pristatymo dėžutė 188607912).

5. Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ pabaiga

5.1. Dalyvavimas Lojalumo programoje pasibaigia, kai asmuo savo paskyroje atšaukia (panaikina) duotą sutikimą būti Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ dalyviu.

5.2. Lojalumo programa gali pasibaigti UAB „Gintarinė vaistinė“ nusprendus panaikinti Lojalumo programą.

5.3. Dalyvavimas Lojalumo programoje gali pasibaigti, kai asmuo kreipiasi į Bendrovę su prašymu ištrinti asmens duomenis, sustabdyti asmens duomenų tvarkymą arba asmeniui nusprendus pačiam ištrinti pirkėjo paskyrą internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt.

5.4. Bendrovė turi teisę užblokuoti Lojalumo programos dalyvio paskyrą, įtardama sukčiavimą ar neteisėto naudojimosi atvejus.

5.5. Jeigu Lojalumo programos dalyvis dalyvauja programoje pažeisdamas šias Taisykles ir (arba) kitaip bandydamas pakenkti Lojalumo programos „Gintarinis klubas“ saugumui, ir (arba) bandydamas pakenkti kitų Lojalumo programos dalyvių teisėtiems interesams.

5.6. Bendrovė turi teisę pašalinti Pirkėją iš Lojalumo programos tuomet, kai Lojalumo programos dalyvis pažeidžia šias Taisykles ir (arba) internetinės parduotuvės www.gintarine.lt taisykles (https://www.gintarine.lt/internetines-vaistines-taisykles), ir (arba) bando pakenkti kitų Lojalumo programos dalyvių, ir (arba) Bendrovės teisėtiems interesams.

5.7. Dalyvavimas Lojalumo programoje pasibaigia, jei Pirkėjas ilgiau nei 5 (penkerius) metus neperka per savo paskyrą internetinėje parduotuvėje www.gintarine.lt.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. UAB „Gintarinė vaistinė“ turi teisę savo nuožiūra keisti šias Taisykles, nuolaidų taikymo tvarką bei sąlygas, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą, pateikdama pranešimą apie tai prieš 30 dienų viešai interneto svetainėje www.gintarine.lt ar kitais informacijos kanalais.

6.2 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.3. Visi ginčai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su dalyvavimu Lojalumo programoje, sprendžiami derybomis, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikose teismuose.