METADOXIL, 500 mg, 10 tablečių

Informacinis lapelis

METADOXIL500 mg tabletės

Metadoksinas

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-                 Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.       Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

3.       Kaip vartoti METADOXIL

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti METADOXIL

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

 

METADOXIL sudėtyje yra veikliosios medžiagos metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Šis vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti su šlapimu.

 

METADOXIL tabletės vartojamos kaip papildomas vaistas lėtinio apsinuodijimo etilo alkoholiu sukeltiems simptomams lengvinti ir alkoholio sukeltai kepenų ligai gydyti.

 

Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, turite kreiptis į gydytoją.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

 

METADOXIL vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija metadoksinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-        jeigu krūtimi maitinate kūdikį (žr. poskyrį „Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistiniku, prieš pradėdami vartoti METADOKSIL

Šį vaistą vartokite atsargiai ir pasakykite savo gydytojui, jeigu sergate Parkinsono liga ir ji gydoma levodopa, kadangi metadoksinas gali silpninti šio vaisto poveikį (žr. poskyrį „Kiti vaistai ir METADOXIL).

 

Vaikams ir paaugliams

Vaikams ir paaugliams METADOXIL vartoti nerekomenduojama.

 

Kiti vaistai ir METADOXIL

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Šį vaistą vartokite atsargiai ir pasakykite savo gydytojui, jeigu sergate Parkinsono liga ir ją gydote levodopa, kadangi metadoksinas gali silpninti šio vaisto poveikį.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Nėštumas

Nėštumo metu METADOXIL galima vartoti tik būtiniausiu atveju ir tik tiesiogiai gydytojui prižiūrint.

 

Žindymo laikotarpis

Jeigu krūtimi maitinate kūdikį, METADOXIL nevartokite, kadangi metadoksinas mažina hormono, kuris vadinamas prolaktinu, kiekį kraujyje (sukelia hipoprolaktineminį poveikį) (žr. poskyrį „METADOXIL vartoti negalima“).

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

METADOXIL gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

 

 

3.       Kaip vartoti METADOXIL

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Suaugusiems žmonėms

Lėtiniam apsinuodijimui etilo alkoholiu ir alkoholio sukeltai kepenų ligai gydyti rekomenduojama paros dozė yra dvi 500 mg tabletės.

 

Senyviems žmonėms

Senyviems žmonėms METADOXIL galima gydytis saugiai, specialiai dozės keisti nereikia.

 

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi

Sergant kepenų ligomis, pvz., alkoholio sukelta kepenų liga, rekomenduojamą METADOXIL dozę vartoti galima. Pacientams, patiriantiems sunkų kepenų veiklos sutrikimą, patariama ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi

Pacientų, kurių inkstų veikla sutrikusi, gydymo METADOXIL patirties nėra. Atsižvelgiant į tai, kad iš organizmo vaistas iš dalies išsiskiria pro inkstus, šiems pacientams patariama mažinti dozę ir ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

METADOXIL nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes saugumas ir veiksmingumas jiems neištirti

 

Gydymo trukmė

Jeigu po 7 METADOXIL vartojimo dienų būklė palengvėjo, gydymą galima, jei reikia, tęsti 2–3 mėnesius. Pasitarus su gydytoju, jį galima tęsti iki 6 mėnesių.

 

Ką daryti pavartojus per didelę METADOXIL dozę?

Perdozavimo atvejai nežinomi.

 

Jeigu iš karto išgėrėte per daug METADOXIL, nedelsdami susisiekite su gydytoju arba vykite į artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti METADOXIL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę dozę

 

Nustojus vartoti METADOXIL

METADOXIL veikia tol, kol vartojamas. Nustojus vartoti, jo sukeltas poveikis greitai išnyksta.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Jums gali pasireikšti žemiau išvardytas šalutinis poveikis.

 

Labai retas (gali pasireikšti mažiau negu 1 iš 10 000 žmonių):

-                 alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas);

-                 rankų ir kojų tirpulys, dilgčiojimas, jautrumas ir silpnumas (periferinė neuropatija). Šių simptomų atsiranda ypač tada, kai vaisto vartojama ilgai, gydymą nutraukus, jie linkę išnykti;

-                 galvos svaigimas ir orientacijos sutrikimas;

-                 viduriavimas, vėmimas;

-                 veido, lūpų, burnos, liežuvio arba ryklės patinimas, kuris gali apsunkinti rijimą ir kvėpavimą (angioneurozinė edema), odos dirginimas (išbėrimas, dilgėlinė), niežėjimas;

-                 apetito sumažėjimas.

 

Šalutinį poveikį atskirti nuo sergamos ligos sukeliamų simptomų kai kuriais atvejais gali būti sunku.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti METADOXIL

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepaskiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

METADOXIL sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra metadoksinas. Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg metadoksino.

-        Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė ir magnio stearatas.

 

METADOXIL išvaizda ir kiekis pakuotėje

METADOXIL tabletės yra baltos, apvalios, vienoje jų pusėje yra užrašas „METADOXIL“, kitoje - vagelė. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

 

METADOXIL tiekiamas kartono dėžutėmis, kurių kiekvienoje yra 10 tablečių (1 PVC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė su 10 tablečių) arba 30 tablečių (3 PVC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės su 10 tablečių kiekvienoje jų).

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73, 56100 Pisa

Italija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

UAB „MRA“

Žirnių g. 26, LT-02120 Vilnius

Tel.: +370 5 2649010

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-05-16

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

 

 

 

Vaistinės, turinčios prekę

METADOXIL, 500 mg, 10 tablečių

Vaistas
7,99€
Tik užsakant internetu
Daugiau informacijos
Prekės kodas: 14408
Gamintojas: Baldacci
Veiklioji medžiaga: Metadoksinas

Nereceptinis vaistas. Užsisakyti galite ne daugiau kaip 30 dienų gydymo kursui. Vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.

Vaistų paieška

Pranešti apie nepageidaujamą reakciją

Nemokamas pristatymas į vaistinę
Pristatymas iki 2 d.d.
350+ nemokamo atsiėmimo vietų Lietuvoje
Informacinis lapelis

METADOXIL500 mg tabletės

Metadoksinas

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-                 Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.       Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

3.       Kaip vartoti METADOXIL

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti METADOXIL

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

 

METADOXIL sudėtyje yra veikliosios medžiagos metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Šis vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti su šlapimu.

 

METADOXIL tabletės vartojamos kaip papildomas vaistas lėtinio apsinuodijimo etilo alkoholiu sukeltiems simptomams lengvinti ir alkoholio sukeltai kepenų ligai gydyti.

 

Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, turite kreiptis į gydytoją.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

 

METADOXIL vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija metadoksinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-        jeigu krūtimi maitinate kūdikį (žr. poskyrį „Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistiniku, prieš pradėdami vartoti METADOKSIL

Šį vaistą vartokite atsargiai ir pasakykite savo gydytojui, jeigu sergate Parkinsono liga ir ji gydoma levodopa, kadangi metadoksinas gali silpninti šio vaisto poveikį (žr. poskyrį „Kiti vaistai ir METADOXIL).

 

Vaikams ir paaugliams

Vaikams ir paaugliams METADOXIL vartoti nerekomenduojama.

 

Kiti vaistai ir METADOXIL

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Šį vaistą vartokite atsargiai ir pasakykite savo gydytojui, jeigu sergate Parkinsono liga ir ją gydote levodopa, kadangi metadoksinas gali silpninti šio vaisto poveikį.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Nėštumas

Nėštumo metu METADOXIL galima vartoti tik būtiniausiu atveju ir tik tiesiogiai gydytojui prižiūrint.

 

Žindymo laikotarpis

Jeigu krūtimi maitinate kūdikį, METADOXIL nevartokite, kadangi metadoksinas mažina hormono, kuris vadinamas prolaktinu, kiekį kraujyje (sukelia hipoprolaktineminį poveikį) (žr. poskyrį „METADOXIL vartoti negalima“).

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

METADOXIL gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

 

 

3.       Kaip vartoti METADOXIL

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Suaugusiems žmonėms

Lėtiniam apsinuodijimui etilo alkoholiu ir alkoholio sukeltai kepenų ligai gydyti rekomenduojama paros dozė yra dvi 500 mg tabletės.

 

Senyviems žmonėms

Senyviems žmonėms METADOXIL galima gydytis saugiai, specialiai dozės keisti nereikia.

 

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi

Sergant kepenų ligomis, pvz., alkoholio sukelta kepenų liga, rekomenduojamą METADOXIL dozę vartoti galima. Pacientams, patiriantiems sunkų kepenų veiklos sutrikimą, patariama ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi

Pacientų, kurių inkstų veikla sutrikusi, gydymo METADOXIL patirties nėra. Atsižvelgiant į tai, kad iš organizmo vaistas iš dalies išsiskiria pro inkstus, šiems pacientams patariama mažinti dozę ir ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

METADOXIL nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes saugumas ir veiksmingumas jiems neištirti

 

Gydymo trukmė

Jeigu po 7 METADOXIL vartojimo dienų būklė palengvėjo, gydymą galima, jei reikia, tęsti 2–3 mėnesius. Pasitarus su gydytoju, jį galima tęsti iki 6 mėnesių.

 

Ką daryti pavartojus per didelę METADOXIL dozę?

Perdozavimo atvejai nežinomi.

 

Jeigu iš karto išgėrėte per daug METADOXIL, nedelsdami susisiekite su gydytoju arba vykite į artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti METADOXIL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę dozę

 

Nustojus vartoti METADOXIL

METADOXIL veikia tol, kol vartojamas. Nustojus vartoti, jo sukeltas poveikis greitai išnyksta.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Jums gali pasireikšti žemiau išvardytas šalutinis poveikis.

 

Labai retas (gali pasireikšti mažiau negu 1 iš 10 000 žmonių):

-                 alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas);

-                 rankų ir kojų tirpulys, dilgčiojimas, jautrumas ir silpnumas (periferinė neuropatija). Šių simptomų atsiranda ypač tada, kai vaisto vartojama ilgai, gydymą nutraukus, jie linkę išnykti;

-                 galvos svaigimas ir orientacijos sutrikimas;

-                 viduriavimas, vėmimas;

-                 veido, lūpų, burnos, liežuvio arba ryklės patinimas, kuris gali apsunkinti rijimą ir kvėpavimą (angioneurozinė edema), odos dirginimas (išbėrimas, dilgėlinė), niežėjimas;

-                 apetito sumažėjimas.

 

Šalutinį poveikį atskirti nuo sergamos ligos sukeliamų simptomų kai kuriais atvejais gali būti sunku.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti METADOXIL

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepaskiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

METADOXIL sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra metadoksinas. Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg metadoksino.

-        Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė ir magnio stearatas.

 

METADOXIL išvaizda ir kiekis pakuotėje

METADOXIL tabletės yra baltos, apvalios, vienoje jų pusėje yra užrašas „METADOXIL“, kitoje - vagelė. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

 

METADOXIL tiekiamas kartono dėžutėmis, kurių kiekvienoje yra 10 tablečių (1 PVC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė su 10 tablečių) arba 30 tablečių (3 PVC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės su 10 tablečių kiekvienoje jų).

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73, 56100 Pisa

Italija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

UAB „MRA“

Žirnių g. 26, LT-02120 Vilnius

Tel.: +370 5 2649010

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-05-16

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

 

 

 

Vaistinės, turinčios prekę
Pirkėjai, pirkę šią prekę, taip pat įsigijo
Amediplus
0,39€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
bioSilymarin 105 mg, granulės paketėliuose, 28 vnt. paveikslėlis
2 už 1 kainą
Biofarmacija
7,49€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Upsarin
6,73€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
IBUSTAR, 400 mg, plėvele dengtos tabletės, N10 paveikslėlis
Gera kaina
1,49€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Rekomenduojami produktai
5,14€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Iconfit
12,99€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
NICORETTE
22,52€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Alyr
4,36€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
NiQuitin
20,92€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
VITADAY RUTINAS SU VITAMINU C, 60 tablečių paveikslėlis
-30%
Naujiena
VitaDay
3,00€ 4,28€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()

Mano krepšelis