Mano krepšelis

ZOFRAN, 4 mg/2 ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas, 2 ml, N5
Informacinis lapelis

Zofran 4 mg/2 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Zofran 8 mg/4 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

ondansetronas

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Zofran ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Zofran

3.       Kaip vartoti Zofran

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Zofran

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Zofran ir kam jis vartojamas

 

Zofran priklauso vėmimą slopinančių vaistų grupei. Ondansetronas yra stipraus ir labai selektyvaus poveikio 5 HT3 receptorių antagonistas. Jis veikia periferinėje ir centrinėje nervų sistemoje slopindamas neuronuose esančius 5HT3 receptorius. Ligonį gydant tam tikru būdu, organizme gali išsiskirti medžiagų, sukeliančių pykinimą ir vėmimą. Zofran blokuoja jų sukeliamą poveikį, todėl saugo nuo pykinimo ir vėmimo suaugusiems ir vaikams.

Tam tikrų medikamentų sukeltam pykinimui ir vėmimui slopinti ondansetrono skiriama vaikams, vyresniems nei 6 mėnesių amžiaus; pooperacinio pykinimo ir vėmimo slopinimui bei profilaktikai odansetrono skiriama vaikams, vyresniems nei 1 mėnesio amžiaus.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Zofran

 

Zofran vartoti negalima:

-        jeigu vartojate apomorfiną (vaistą Parkinsono ligai gydyti),

-                 jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) ondansetronui arba bet kuriai pagalbinei Zofran medžiagai.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Zofran:

-                 jeigu Jums yra žarnų obstrukcija arba sunkus vidurių užkietėjimas,

-                 jeigu sergate arba esate sirgę širdies liga,

-                 jeigu kada nors yra sutrikęs širdies ritmas ar laidumas,

-                 jeigu Jūsų kraujyje nenormalus elektrolitų (druskų) pvz., kalio, natrio, magnio kiekis,

-                 jeigu Jūs nėščia, ar planuojate greitai pastoti,

-                 jeigu maitinate krūtimi kūdikį,

-                 jeigu sergate kepenų liga,

-                 jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų: fenitoiną, karbamazepiną, rifampiciną, tramadolį,

-                 jeigu Jūs alergiškas lateksui.

 

Vaikams ir paaugliams

Gydytojas nuspręs, kokią tinkamą Zofran dozę Jums skirti.

 

Kiti vaistai ir Zofran

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Pasakykite gydytojui, jei vartojate kurį nors iš šių vaistų:

·                karbamazepiną arba fenitoiną (skirtus epilepsijos gydymui),

·                rifampiciną (skirtą infekcijų (pvz., tuberkuliozės) gydymui),

·                fluoksetiną, paroksetiną, sertraliną, fluvoksaminą, citalopramą, escilatopramą (selektyvųjį serotonino reabsorbcijos inhibitorių, arba SSRI, depresijos ar nerimo gydymui),

·                venlafaksiną, duloksetiną (serotonino noradrenalino reabsorbcijos inhibitorių SNRI depresijos ar nerimo gydymui),

·                tramadolį (vaistą nuo skausmo).

 

Zofran negalima vartoti kartu su apomorfinu (skirtu Parkinsono ligos gydymui), kadangi tai gali stipriai sumažinti Jūsų kraujospūdį ir sukelti sąmonės netekimą (žr. skyrių „Zofran vartoti negalima“).

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju. Zofran gali pakenkti vaisiui.

Nėščiosioms Zofran vartoti nerekomenduojama.

 

Moterims, vartojančioms Zofran, žindyti kūdikio nerekomenduojama.

Zofran sudėtyje yra natrio.

 

Vaisingo amžiaus moterys ir vyrai

Zofran gali pakenkti vaisiui. Jeigu esate vaisingo amžiaus moteris, prieš skirdamas gydymą Zofran, gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas Jums atliks nėštumo testą. Vaisingo amžiaus moterys privalo naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą Zofran vartojimo metu.

 

Pasitarkite su gydytoju dėl Jums tinkamiausio kontracepcijos metodo.

 

 

3.       Kaip vartoti Zofran

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Dozė priklauso nuo būklės.

 

Pačiam pacientui Zofran tirpalo leistis negalima. Jį visuomet suleidžia patyręs medicinos darbuotojas.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Zofran dozę?

Zofran Jums arba Jūsų vaikui suleis gydytojas arba slaugytojas, todėl mažai tikėtina, kad Jums arba Jūsų vaikui bus suleista per daug vaisto. Jeigu galvojate, kad Jums arba Jūsų vaikui buvo suleista per daug vaisto arba dozė buvo praleista, apie tai pasakykite gydytojui arba slaugytojui.

 

Jeigu manote, kad Zofran veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Sunkios alerginės reakcijos: vartojant Zofran sunkių alerginių reakcijų pasitaiko retai. Jų požymiai:

-        staigus dusulys, krūtinės skausmas ar spaudimas,

-        vokų, veido, lūpų, burnos arba liežuvio sutinimas,

-        kauburiuotas odos išbėrimas arba dilgėlinė.

Tokiais atvejais būtina nedelsiant nutraukti vaisto skyrimą ir kviesti gydytoją.

 

Labai dažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis daugiau nei 1 iš 10 pacientų:

-        galvos skausmas.

 

Dažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 10 pacientų:

-        šilumos pojūtis arba veido paraudimas,

-        injekcijos vietos dirginimas: skausmas, deginimas, sutinimas, paraudimas, niežulys,

-        vidurių užkietėjimas.

 

Nedažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 100 pacientų:

-        traukuliai,

-        nenormalus raumenų stingulys, nenormalūs kūno judesiai, virpėjimas,

-        širdies ritmo sulėtėjimas arba nereguliarumas,

-        krūtinės skausmas,

-        sumažėjęs kraujospūdis,

-        žagsėjimas,

-                 pakitę kraujo tyrimų duomenys, rodantys kepenų funkcijos pokyčius.

 

Retas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 1000 pacientų:

-        sunkios alerginės reakcijos,

-        QTc intervalo pailgėjimas (širdies ritmo sutrikimas, galintis sukelti sąmonės netekimą),

-        svaigulys,

-        miglotas matymas (laikinas).

 

Labai retas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 10000 žmonių:

-                 laikinas aklumas, kuris paprastai praeina per 20 minučių,

-                 išplitęs išbėrimas su pūslėmis ir odos lupimasis dideliame kūno plote (toksinė epidermio nekrolizė).

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT‑09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Zofran

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Ampules ir švirkštus laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ampulėse ir užpildytuose švirkštuose esančiame Zofran tirpale konservantų nėra, todėl pakuotę atvėrus, tirpalą (atskiestą arba neatskiestą) reikia leisti tuoj pat, likutį išpilti.

Ant dėžutės ir ampulės bei užpildyto švirkšto po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Zofran sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra ondansetronas (ondansetrono hidrochlorido dihidrato pavidalu). 1 ml tirpalo yra 2 mg ondansetrono (ondansetrono hidrochlorido dihidrato pavidalu).

-        Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio citratas ir injekcinis vanduo.

 

Zofran išvaizda ir kiekis pakuotėje

Zofran injekcinis ar infuzinis tirpalas yra vandeninis, sterilus, skaidrus, bespalvis.

Zofran tiekiamas ampulėmis arba užpildytais švirkštais. Dėžutėje gali būti penkios ampulės arba penki užpildyti švirkštai po 2 ml ar 4 ml injekcinio ar infuzinio tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas

SIA Novartis Baltics“

Gustava Zemgala gatve 76

LV‑1039, Rīga

Latvija

 

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D‑90429 Nürnberg

Vokietija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 7

LT‑09308 Vilnius

Tel. + 370 5 269 1650

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019-03-07.

 

Kiti informacijos šaltiniai

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Vaistinės, turinčios prekę
Kompensacija
Kompensacijos rūšys Kompensuojama kaina
Be kompensacijos 4,68 €
1 1,89 €
2 1,89 €
3 1,89 €
6 3,28 €
7 3,28 €
10 1,89 €
13 3,28 €
16 1,89 €
  • Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
  • Apmokėjimas tik vaistinėje.

Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.

ZOFRAN, 4 mg/2 ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas, 2 ml, N5
Vaistas
Receptinis
Kompensuojamas
4,68€
Tik užsakant internetu
Daugiau informacijos
Prekės kodas: 3354
Gamintojas: Novartis Baltics
Veiklioji medžiaga: Ondansetronas

Receptinių vaistų užsakymas galimas tik telefonu. Skambinkite:

8 800 10008 I–V 9–17 val.

Pristatymas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant reikalingas galiojantis receptas.

Perkant su kompensacija:

reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu
apmokėjimas tik vaistinėje.

Nemokamas pristatymas į vaistinę
Pristatymas iki 2 d.d.
350+ nemokamo atsiėmimo vietų Lietuvoje
E. klinika
Reikalinga konsultacija su gydytoju?
Užsisakykite el. konsultaciją!
Informacinis lapelis

Zofran 4 mg/2 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Zofran 8 mg/4 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

ondansetronas

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Zofran ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Zofran

3.       Kaip vartoti Zofran

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Zofran

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Zofran ir kam jis vartojamas

 

Zofran priklauso vėmimą slopinančių vaistų grupei. Ondansetronas yra stipraus ir labai selektyvaus poveikio 5 HT3 receptorių antagonistas. Jis veikia periferinėje ir centrinėje nervų sistemoje slopindamas neuronuose esančius 5HT3 receptorius. Ligonį gydant tam tikru būdu, organizme gali išsiskirti medžiagų, sukeliančių pykinimą ir vėmimą. Zofran blokuoja jų sukeliamą poveikį, todėl saugo nuo pykinimo ir vėmimo suaugusiems ir vaikams.

Tam tikrų medikamentų sukeltam pykinimui ir vėmimui slopinti ondansetrono skiriama vaikams, vyresniems nei 6 mėnesių amžiaus; pooperacinio pykinimo ir vėmimo slopinimui bei profilaktikai odansetrono skiriama vaikams, vyresniems nei 1 mėnesio amžiaus.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Zofran

 

Zofran vartoti negalima:

-        jeigu vartojate apomorfiną (vaistą Parkinsono ligai gydyti),

-                 jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) ondansetronui arba bet kuriai pagalbinei Zofran medžiagai.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Zofran:

-                 jeigu Jums yra žarnų obstrukcija arba sunkus vidurių užkietėjimas,

-                 jeigu sergate arba esate sirgę širdies liga,

-                 jeigu kada nors yra sutrikęs širdies ritmas ar laidumas,

-                 jeigu Jūsų kraujyje nenormalus elektrolitų (druskų) pvz., kalio, natrio, magnio kiekis,

-                 jeigu Jūs nėščia, ar planuojate greitai pastoti,

-                 jeigu maitinate krūtimi kūdikį,

-                 jeigu sergate kepenų liga,

-                 jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų: fenitoiną, karbamazepiną, rifampiciną, tramadolį,

-                 jeigu Jūs alergiškas lateksui.

 

Vaikams ir paaugliams

Gydytojas nuspręs, kokią tinkamą Zofran dozę Jums skirti.

 

Kiti vaistai ir Zofran

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Pasakykite gydytojui, jei vartojate kurį nors iš šių vaistų:

·                karbamazepiną arba fenitoiną (skirtus epilepsijos gydymui),

·                rifampiciną (skirtą infekcijų (pvz., tuberkuliozės) gydymui),

·                fluoksetiną, paroksetiną, sertraliną, fluvoksaminą, citalopramą, escilatopramą (selektyvųjį serotonino reabsorbcijos inhibitorių, arba SSRI, depresijos ar nerimo gydymui),

·                venlafaksiną, duloksetiną (serotonino noradrenalino reabsorbcijos inhibitorių SNRI depresijos ar nerimo gydymui),

·                tramadolį (vaistą nuo skausmo).

 

Zofran negalima vartoti kartu su apomorfinu (skirtu Parkinsono ligos gydymui), kadangi tai gali stipriai sumažinti Jūsų kraujospūdį ir sukelti sąmonės netekimą (žr. skyrių „Zofran vartoti negalima“).

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju. Zofran gali pakenkti vaisiui.

Nėščiosioms Zofran vartoti nerekomenduojama.

 

Moterims, vartojančioms Zofran, žindyti kūdikio nerekomenduojama.

Zofran sudėtyje yra natrio.

 

Vaisingo amžiaus moterys ir vyrai

Zofran gali pakenkti vaisiui. Jeigu esate vaisingo amžiaus moteris, prieš skirdamas gydymą Zofran, gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas Jums atliks nėštumo testą. Vaisingo amžiaus moterys privalo naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą Zofran vartojimo metu.

 

Pasitarkite su gydytoju dėl Jums tinkamiausio kontracepcijos metodo.

 

 

3.       Kaip vartoti Zofran

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Dozė priklauso nuo būklės.

 

Pačiam pacientui Zofran tirpalo leistis negalima. Jį visuomet suleidžia patyręs medicinos darbuotojas.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Zofran dozę?

Zofran Jums arba Jūsų vaikui suleis gydytojas arba slaugytojas, todėl mažai tikėtina, kad Jums arba Jūsų vaikui bus suleista per daug vaisto. Jeigu galvojate, kad Jums arba Jūsų vaikui buvo suleista per daug vaisto arba dozė buvo praleista, apie tai pasakykite gydytojui arba slaugytojui.

 

Jeigu manote, kad Zofran veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Sunkios alerginės reakcijos: vartojant Zofran sunkių alerginių reakcijų pasitaiko retai. Jų požymiai:

-        staigus dusulys, krūtinės skausmas ar spaudimas,

-        vokų, veido, lūpų, burnos arba liežuvio sutinimas,

-        kauburiuotas odos išbėrimas arba dilgėlinė.

Tokiais atvejais būtina nedelsiant nutraukti vaisto skyrimą ir kviesti gydytoją.

 

Labai dažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis daugiau nei 1 iš 10 pacientų:

-        galvos skausmas.

 

Dažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 10 pacientų:

-        šilumos pojūtis arba veido paraudimas,

-        injekcijos vietos dirginimas: skausmas, deginimas, sutinimas, paraudimas, niežulys,

-        vidurių užkietėjimas.

 

Nedažnas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 100 pacientų:

-        traukuliai,

-        nenormalus raumenų stingulys, nenormalūs kūno judesiai, virpėjimas,

-        širdies ritmo sulėtėjimas arba nereguliarumas,

-        krūtinės skausmas,

-        sumažėjęs kraujospūdis,

-        žagsėjimas,

-                 pakitę kraujo tyrimų duomenys, rodantys kepenų funkcijos pokyčius.

 

Retas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 1000 pacientų:

-        sunkios alerginės reakcijos,

-        QTc intervalo pailgėjimas (širdies ritmo sutrikimas, galintis sukelti sąmonės netekimą),

-        svaigulys,

-        miglotas matymas (laikinas).

 

Labai retas nepageidaujamas poveikis, pasireiškiantis mažiau nei 1 iš 10000 žmonių:

-                 laikinas aklumas, kuris paprastai praeina per 20 minučių,

-                 išplitęs išbėrimas su pūslėmis ir odos lupimasis dideliame kūno plote (toksinė epidermio nekrolizė).

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT‑09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Zofran

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Ampules ir švirkštus laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ampulėse ir užpildytuose švirkštuose esančiame Zofran tirpale konservantų nėra, todėl pakuotę atvėrus, tirpalą (atskiestą arba neatskiestą) reikia leisti tuoj pat, likutį išpilti.

Ant dėžutės ir ampulės bei užpildyto švirkšto po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Zofran sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra ondansetronas (ondansetrono hidrochlorido dihidrato pavidalu). 1 ml tirpalo yra 2 mg ondansetrono (ondansetrono hidrochlorido dihidrato pavidalu).

-        Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, citrinų rūgštis monohidratas, natrio citratas ir injekcinis vanduo.

 

Zofran išvaizda ir kiekis pakuotėje

Zofran injekcinis ar infuzinis tirpalas yra vandeninis, sterilus, skaidrus, bespalvis.

Zofran tiekiamas ampulėmis arba užpildytais švirkštais. Dėžutėje gali būti penkios ampulės arba penki užpildyti švirkštai po 2 ml ar 4 ml injekcinio ar infuzinio tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas

SIA Novartis Baltics“

Gustava Zemgala gatve 76

LV‑1039, Rīga

Latvija

 

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D‑90429 Nürnberg

Vokietija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 7

LT‑09308 Vilnius

Tel. + 370 5 269 1650

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2019-03-07.

 

Kiti informacijos šaltiniai

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Vaistinės, turinčios prekę
Kompensacija
Kompensacijos rūšys Kompensuojama kaina
Be kompensacijos 4,68 €
1 1,89 €
2 1,89 €
3 1,89 €
6 3,28 €
7 3,28 €
10 1,89 €
13 3,28 €
16 1,89 €
  • Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
  • Apmokėjimas tik vaistinėje.

Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.

item.Title
Nelaukiamas stresas: požymiai, pasekmės ir valdymo būdai
Skaityti daugiau
item.Title
ATGAL Į MOKYKLĄ BE STRESO - NUO KOKIŲ VAIKŲ LIGŲ SAUGOTIS?
Skaityti daugiau
item.Title
Viskas, ką reikia žinoti apie imuniteto stiprinimą
Skaityti daugiau