GINKOBIL, 120 mg, kietosios kapsulės, N40

Informacinis lapelis

Ginkobil 120 mg kietosios kapsulės

Rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas ginkmedžių sausasis ekstraktas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikta Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Ginkobil galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau ar pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-        Jeigu per 30 dienų Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Ginkobil  ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Ginkobil

3.       Kaip vartoti Ginkobil

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Ginkobil

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Ginkobil veiklioji medžiaga yra dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapų sausasis ekstraktas.

 

Ginkobil skirtas su amžiumi susijusio pažinimo funkcijos pablogėjimo ir gyvenimo kokybės gerinimui sergantiesiems lengvos formos demencija.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Ginkobil

 

Ginkobil vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija ginkmedžio ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-        nėštumo laikotarpiu.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ginkobil.

-               Patologiškai padidėjusio polinkio į kraujavimą  atvejais, taip pat kartu taikant gydymą kraują skystinančiais vaistais, vadinamais antikoaguliantais, šio vaisto turi būti vartojama tik po gydytojo konsultacijos.

-               Kadangi yra pavienių įrodymų, kad vaistai, kuriuose yra ginkmedžio, gali didinti polinkį kraujuoti, dėl atsargumo, prieš chirurginę operaciją šio vaisto vartojimas turi būti nutrauktas. Prašom laiku informuoti savo gydytoją, jeigu Jūs vartojate ginkmedžio lapų ekstrakto tam, kad jis galėtų nuspręsti apie tolesnius veiksmus.

 

Jeigu Jums yra nustatyta epilepsija, prieš vartojant šio vaisto prašom pasitarti su savo gydytoju.

 

Vaikams ir paaugliams

Ginkobil nėra skirtas vaikams ir paaugliams.

 

Kiti vaistai ir Ginkobil

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Vartojant Ginkobil kartu su kraujo plokštelių sukibimą mažinančiais vaistais (pvz.,  klopidogreliu, acetilsalicilo rūgštimi ir kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo) jų poveikiui gali būti daroma įtaka.

Ginkobil vartojant kartu su dabigatranu patartina laikytis atsargumo.

Vartojant Ginkobil kartu su nifedipinu (vaistu nuo padidėjusio kraujo spaudimo) keliems asmenims buvo pastebėtas stipresnis galvos svaigimas ir karščio pylimas.

Nerekomduojama vartoti ginkmedžio preparatų kartu su efavirenzu (vaistu nuo ŽIV) nes gali sumažėti efavirenzo koncentracija kraujo plazmoje.

Jeigu vartojate Ginkobil ilgai, gali pasireikšti šio vaisto ir kitų kartu vartojamų vaistų, kurie slopina kraujo krešėjimą (pvz., varfarino), sąveika.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vartoti nėštumo metu negalima.

 

Ar ginkmedžių ekstrakto sudėtyje esančių medžiagų patenka į žindyvės pieną, nežinoma. Žindymo laikotarpiu vartoti vaisto nerekomenduojama.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nėra tinkamų tyrimų, nustatančių dviskiaučių ginkmedžių poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. 

 

 

3.       Kaip vartoti Ginkobil

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms

Vienkartinė dozė yra 120-240 mg (1-2 kapsulės).

Paros dozė yra 240 mg (2 kapulės).

 

Vaisto reikia vartoti bent 8 savaites.

Jei per 3 mėnesius simptomai nepalengvėjo arba gydymo laikotarpiu jie sustiprėjo, reikia pasitarti su gydytoju.

Jei manote, kad Ginkobil veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Pamiršus pavartoti Ginkobil

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Galvos skausmas.

 

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Galvos svaigimas, virškinimo trakto negalavimai (viduriavimas, pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas).

 

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Kraujavimas iš akies, nosies, smegenų ir virškinimo trakto, alerginės odos reakcijos (paraudimas, edema, niežulys, išbėrimas), alerginės odos reakcijos (paraudimas, patinimas, niežulys, išbėrimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Ginkobil

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 oC temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Ginkobil sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas ginkmedžių sausasis ekstraktas.

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 120 mg Ginkgo biloba L., folium  (ginkmedžių lapų) rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto sausojo ekstrakto (30-40:1), atitinkančio:

- 26,4 – 32,4 mg flavonoidų, išreikštų pagal flavonų glikozidus,

- 3,36 – 4,08 mg ginkgolidų A, B ir C,

- 3,12 – 3,84 mg bilobalido.

Ekstrakcijos tirpiklis: 60 - 65 % (V/V) acetonas.

 

-        Pagalbinės medžiagos. Kapsulės turinyje yra mikrokristalinė celiuliozė, talkas, magnio stearatas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas. Kapsulės korpuse – želatina, titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).

 

Ginkobil išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kietosios kapsulės yra geltonos spalvos, cilindro formos, užpildytos  rudais su gelsvu atspalviu ar rusvais milteliais, gali būti aglomeratų.

 

Ginkobil supakuotas lizdinėse plokštelėse po 20 kietųjų kapsulių. Lizdinės plokštelės supakuotos į kartono dėžutes, kuriose yra 20, 40, 60, 80 arba 100 kietųjų kapsulių.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

UAB Aconitum

Inovacijų g. 4

Biruliškių k.

Kauno r. sav.

Lietuva

Tel. 837 328008

Faksas 837 338487

El. paštas info@aconitum.lt

 

Gamintojas

UAB Aconitum

Inovacijų g. 4

Biruliškių k.

Kauno r. sav.

Lietuva

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į registruotoją.

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2017-12-01.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

 

 

 

 

 

Vaistinės, turinčios prekę

GINKOBIL, 120 mg, kietosios kapsulės, N40

Vaistas
14,08€
Tik užsakant internetu
Daugiau informacijos
Prekės kodas: 80346
Gamintojas: Aconitum

Nereceptinis vaistas. Užsisakyti galite ne daugiau kaip 30 dienų gydymo kursui. Vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.

Vaistų paieška

Pranešti apie nepageidaujamą reakciją

Nemokamas pristatymas į vaistinę
Pristatymas iki 2 d.d.
350+ nemokamo atsiėmimo vietų Lietuvoje
Informacinis lapelis

Ginkobil 120 mg kietosios kapsulės

Rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas ginkmedžių sausasis ekstraktas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikta Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Ginkobil galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau ar pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-        Jeigu per 30 dienų Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Ginkobil  ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Ginkobil

3.       Kaip vartoti Ginkobil

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Ginkobil

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Ginkobil veiklioji medžiaga yra dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapų sausasis ekstraktas.

 

Ginkobil skirtas su amžiumi susijusio pažinimo funkcijos pablogėjimo ir gyvenimo kokybės gerinimui sergantiesiems lengvos formos demencija.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Ginkobil

 

Ginkobil vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija ginkmedžio ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-        nėštumo laikotarpiu.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ginkobil.

-               Patologiškai padidėjusio polinkio į kraujavimą  atvejais, taip pat kartu taikant gydymą kraują skystinančiais vaistais, vadinamais antikoaguliantais, šio vaisto turi būti vartojama tik po gydytojo konsultacijos.

-               Kadangi yra pavienių įrodymų, kad vaistai, kuriuose yra ginkmedžio, gali didinti polinkį kraujuoti, dėl atsargumo, prieš chirurginę operaciją šio vaisto vartojimas turi būti nutrauktas. Prašom laiku informuoti savo gydytoją, jeigu Jūs vartojate ginkmedžio lapų ekstrakto tam, kad jis galėtų nuspręsti apie tolesnius veiksmus.

 

Jeigu Jums yra nustatyta epilepsija, prieš vartojant šio vaisto prašom pasitarti su savo gydytoju.

 

Vaikams ir paaugliams

Ginkobil nėra skirtas vaikams ir paaugliams.

 

Kiti vaistai ir Ginkobil

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Vartojant Ginkobil kartu su kraujo plokštelių sukibimą mažinančiais vaistais (pvz.,  klopidogreliu, acetilsalicilo rūgštimi ir kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo) jų poveikiui gali būti daroma įtaka.

Ginkobil vartojant kartu su dabigatranu patartina laikytis atsargumo.

Vartojant Ginkobil kartu su nifedipinu (vaistu nuo padidėjusio kraujo spaudimo) keliems asmenims buvo pastebėtas stipresnis galvos svaigimas ir karščio pylimas.

Nerekomduojama vartoti ginkmedžio preparatų kartu su efavirenzu (vaistu nuo ŽIV) nes gali sumažėti efavirenzo koncentracija kraujo plazmoje.

Jeigu vartojate Ginkobil ilgai, gali pasireikšti šio vaisto ir kitų kartu vartojamų vaistų, kurie slopina kraujo krešėjimą (pvz., varfarino), sąveika.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vartoti nėštumo metu negalima.

 

Ar ginkmedžių ekstrakto sudėtyje esančių medžiagų patenka į žindyvės pieną, nežinoma. Žindymo laikotarpiu vartoti vaisto nerekomenduojama.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nėra tinkamų tyrimų, nustatančių dviskiaučių ginkmedžių poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. 

 

 

3.       Kaip vartoti Ginkobil

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms

Vienkartinė dozė yra 120-240 mg (1-2 kapsulės).

Paros dozė yra 240 mg (2 kapulės).

 

Vaisto reikia vartoti bent 8 savaites.

Jei per 3 mėnesius simptomai nepalengvėjo arba gydymo laikotarpiu jie sustiprėjo, reikia pasitarti su gydytoju.

Jei manote, kad Ginkobil veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Pamiršus pavartoti Ginkobil

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Galvos skausmas.

 

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

Galvos svaigimas, virškinimo trakto negalavimai (viduriavimas, pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas).

 

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Kraujavimas iš akies, nosies, smegenų ir virškinimo trakto, alerginės odos reakcijos (paraudimas, edema, niežulys, išbėrimas), alerginės odos reakcijos (paraudimas, patinimas, niežulys, išbėrimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Ginkobil

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 oC temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Ginkobil sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra rafinuotas ir kiekybiškai įvertintas ginkmedžių sausasis ekstraktas.

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 120 mg Ginkgo biloba L., folium  (ginkmedžių lapų) rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto sausojo ekstrakto (30-40:1), atitinkančio:

- 26,4 – 32,4 mg flavonoidų, išreikštų pagal flavonų glikozidus,

- 3,36 – 4,08 mg ginkgolidų A, B ir C,

- 3,12 – 3,84 mg bilobalido.

Ekstrakcijos tirpiklis: 60 - 65 % (V/V) acetonas.

 

-        Pagalbinės medžiagos. Kapsulės turinyje yra mikrokristalinė celiuliozė, talkas, magnio stearatas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas. Kapsulės korpuse – želatina, titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas (E172).

 

Ginkobil išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kietosios kapsulės yra geltonos spalvos, cilindro formos, užpildytos  rudais su gelsvu atspalviu ar rusvais milteliais, gali būti aglomeratų.

 

Ginkobil supakuotas lizdinėse plokštelėse po 20 kietųjų kapsulių. Lizdinės plokštelės supakuotos į kartono dėžutes, kuriose yra 20, 40, 60, 80 arba 100 kietųjų kapsulių.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

UAB Aconitum

Inovacijų g. 4

Biruliškių k.

Kauno r. sav.

Lietuva

Tel. 837 328008

Faksas 837 338487

El. paštas info@aconitum.lt

 

Gamintojas

UAB Aconitum

Inovacijų g. 4

Biruliškių k.

Kauno r. sav.

Lietuva

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į registruotoją.

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2017-12-01.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

 

 

 

 

 

Vaistinės, turinčios prekę
Pirkėjai, pirkę šią prekę, taip pat įsigijo
AKTYVINTA ANGLIS, 10 tablečių paveikslėlis
-21%
0,38€ 0,48€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
HEMATOGENAS HEMA2GEN, 45 g paveikslėlis
-35%*
HEMAtoGEN
1,08€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
JAMIESON FOLIO RŪGŠTIS, 1 mg, 100 tablečių paveikslėlis
-35%*
Jamieson
8,54€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
HEMATOGENAS, 50 g paveikslėlis
-35%*
Hematogenas
1,08€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Rekomenduojami produktai
IDUN Minerals
18,95€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
5,52€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
IDUN Minerals
31,95€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
DITEL, 23,2 mg/g, gelis, 50 g paveikslėlis
Naujiena
Gera kaina
5,99€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Rossmax
42,83€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
3,79€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()

Mano krepšelis