METADOXIL, 500 mg, tabletės, (l.imp.), N30

Informacinis lapelis

METADOXIL 500 mg tabletės

Metadoksinas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-        Jeigu simptomai pasunkėja arba per 7 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.     Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

2.     Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

3.     Kaip vartoti METADOXIL

4.     Galimas šalutinis poveikis

5.     Kaip laikyti METADOXIL

6.    Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.      Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

 

METADOXIL greitina alkoholio metabolizmą, didina jo ir toksinio metabolito acetaldehido išsiskyrimą su šlapimu, todėl mažėja alkoholio kiekis kraujyje, trumpėja žalingas jo poveikis audiniams. Gydant ūminę intoksikaciją alkoholiu, metadoksilis daro veiksmingą poveikį, įskaitant ir alkoholio sukeltai motorinės funkcijos stimuliacijai. Be to, medikamentas slopina vėmimą. Gydant lėtinį alkoholizmą, pasireiškia statistiškai reikšminga tendencija į kepenų biocheminių tyrimų duomenų normalizavimą.

 

METADOXIL tabletės vartojamos kaip papildomas vaistas simptomų, sukeltų lėtinės intoksikacijos etilo alkoholiu, lengvinimui ir alkoholio sukelto kepenų pažeidimo gydymui.

 

 

2.      Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

 

METADOXIL vartoti negalima:

 

-        jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) metadoksinui arba bet kuriai pagalbinei METADOXIL tablečių medžiagai;

-         jeigu krūtimi maitinate kūdikį.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Atsargiai METADOXIL reikia gydyti Parkinsono liga sergančius ligonius, vartojančius levodopos, kadangi gali silpnėti pastarojo preparato poveikis.

 

Kiti vaistai ir METADOXIL

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Metadoksilis stiprina levodopos dekarboksilinimą periferijoje, todėl silpnėja jos veiksmingumas.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kadangi nėra pakankamai duomenų apie METADOXIL vartojimą nėščioms moterims, todėl galimas pavojus nėštumui nėra žinomas. Nėščioms moterims metadoksilio vartoti galima tik būtiniausiu atveju. Žindymo laikotarpiu medikamento gerti draudžiama, kadangi vaistas mažina hormono prolaktino kiekį kraujyje (sukelia hipoprolaktinemiją).

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

 

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta, tačiau tokio poveikio nepastebėta.

 

 

3.      Kaip vartoti METADOXIL

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba  vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Dozavimas ir vartojimo būdas

 

Suaugusiems žmonėms

 

Lėtinė intoksikacija etilo alkoholiu, kepenų pažeidimas. Rekomenduojama paros dozė yra dvi 500 mg tabletės. Jeigu vaisto vartojant būklė per 7 dienas palengvėja, jo, jei reikia, galima vartoti 2 – 3 mėnesius. Gydytojo leidimu jo galima gerti ir ilgiau, net 6 mėn.

 

Senyviems žmonėms

 

Senyviems žmonėms METADOXIL galima gydytis saugiai, specialiai dozės keisti nereikia.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

 

METADOXIL nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

 

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

 

Sergant kepenų ligomis, tokiomis kaip alkoholinė kepenų liga, rekomenduojamą METADOXIL dozę vartoti galima. Pacientų, sergančių sunkiu kepenų nepakankamumu, gydymo šiuo vaistu patirties nėra. Įprastiniais atsargumo sumetimais, tokiems pacientams patariama ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

 

Inkstų nepakankamumu sergančių pacientų gydymo METADOXIL patirties nėra. Atsižvelgiant į tai, kad iš organizmo vaistas iš dalies išsiskiria pro inkstus, įprastiniais atsargumo sumetimais tokiems pacientams reikia mažinti dozę ir ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Ką daryti pavartojus per didelę METADOXIL dozę?

 

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Kadangi toksinis METADOXIL poveikis yra silpnas, netyčinis perdozavimas nėra tikėtinas. Jeigu iš karto suvartojote daug METADOXIL tablečių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, kuris nuspręs kokių būtiniausių priemonių reikėtų imtis.

 

Pamiršus pavartoti METADOXIL

 

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę dozę

 

Nustojus vartoti METADOXIL

 

METADOXIL veikia tol, kol vartojamas. Nustojus vartoti, jo sukeltas poveikis greitai išnyksta.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

4.      Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Reikėtų pažymėti, kad kartais nepageidaujamas reakcijas gali būti sunku atskirti nuo pačios ligos sukeltų simptomų.  METADOXIL vartojant ilgai, retais atvejais, gali prasidėti periferinė neuropatija, kuri išnyksta praėjus tam tikram laikui po vaisto vartojimo nutraukimo.

 

Vartojant METADOXIL gali pasireikšti šios nepageidaujamos reakcijos:

 

Labai retai (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 šio vaisto vartojančių žmonių): padidėjusio jautrumo reakcijos, nervų pažeidimas (periferinė neuropatija), galvos svaigimas ir nuovokos praradimas (dezorientacija) , viduriavimas, vėmimas, odos ar poodinio audinio patinimas (angioneurozinė edema), odos išbėrimas, dilgėlinė, niežulys ir sumažėjęs apetitas.

 

Jeigu  ligos simptomai pasunkėjo arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.      Kaip laikyti METADOXIL

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki arba EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, METADOXIL vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

METADOXIL sudėtis

 

-        Veiklioji medžiaga yra metadoksinas. Vienoje METADOXIL tabletėje yra 500 mg metadoksino.

-         Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė ir magnio stearatas.

 

METADOXIL išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

METADOXIL tabletės yra baltos, apvalios, vienoje jų pusėje yra užrašas „METADOXIL“, kitoje - vagelė.Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

 

Pakuotės dydis

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 30 tablečių (3 PVC ir aliuminio lizdinės plokštelės, kurių kiekvienoje yra 10 tablečių).

 

Registruotojas ir gamintojas

 

Registruotojas  eksportuojančioje valstybėje

 

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73

PISA

Italija

 

Gamintojas (-ai)

 

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73

PISA

Italija

 

arba

 

Special Product‘s Line S.p.A

Via Campobello 15

Pomezia (Roma)

Italija

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-07-02.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje http://www.vvkt.lt/.

 

 

Lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas skiriasi nuo referencinio vaistinio preparato  laikymo sąlygomis: lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje;referencinį vaistinį preparatą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

 

Vaistinės, turinčios prekę

METADOXIL, 500 mg, tabletės, (l.imp.), N30

Vaistas
24,31€
Tik užsakant internetu
Daugiau informacijos
Prekės kodas: 83856
Gamintojas: Limedika
Veiklioji medžiaga: Metadoksinas

Nereceptinis vaistas. Užsisakyti galite ne daugiau kaip 30 dienų gydymo kursui. Vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.

Vaistų paieška

Pranešti apie nepageidaujamą reakciją

Nemokamas pristatymas į vaistinę
Pristatymas iki 2 d.d.
350+ nemokamo atsiėmimo vietų Lietuvoje
Informacinis lapelis

METADOXIL 500 mg tabletės

Metadoksinas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

 

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-        Jeigu simptomai pasunkėja arba per 7 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.     Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

2.     Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

3.     Kaip vartoti METADOXIL

4.     Galimas šalutinis poveikis

5.     Kaip laikyti METADOXIL

6.    Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.      Kas yra METADOXIL ir kam jis vartojamas

 

METADOXIL greitina alkoholio metabolizmą, didina jo ir toksinio metabolito acetaldehido išsiskyrimą su šlapimu, todėl mažėja alkoholio kiekis kraujyje, trumpėja žalingas jo poveikis audiniams. Gydant ūminę intoksikaciją alkoholiu, metadoksilis daro veiksmingą poveikį, įskaitant ir alkoholio sukeltai motorinės funkcijos stimuliacijai. Be to, medikamentas slopina vėmimą. Gydant lėtinį alkoholizmą, pasireiškia statistiškai reikšminga tendencija į kepenų biocheminių tyrimų duomenų normalizavimą.

 

METADOXIL tabletės vartojamos kaip papildomas vaistas simptomų, sukeltų lėtinės intoksikacijos etilo alkoholiu, lengvinimui ir alkoholio sukelto kepenų pažeidimo gydymui.

 

 

2.      Kas žinotina prieš vartojant METADOXIL

 

METADOXIL vartoti negalima:

 

-        jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) metadoksinui arba bet kuriai pagalbinei METADOXIL tablečių medžiagai;

-         jeigu krūtimi maitinate kūdikį.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Atsargiai METADOXIL reikia gydyti Parkinsono liga sergančius ligonius, vartojančius levodopos, kadangi gali silpnėti pastarojo preparato poveikis.

 

Kiti vaistai ir METADOXIL

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Metadoksilis stiprina levodopos dekarboksilinimą periferijoje, todėl silpnėja jos veiksmingumas.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kadangi nėra pakankamai duomenų apie METADOXIL vartojimą nėščioms moterims, todėl galimas pavojus nėštumui nėra žinomas. Nėščioms moterims metadoksilio vartoti galima tik būtiniausiu atveju. Žindymo laikotarpiu medikamento gerti draudžiama, kadangi vaistas mažina hormono prolaktino kiekį kraujyje (sukelia hipoprolaktinemiją).

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

 

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta, tačiau tokio poveikio nepastebėta.

 

 

3.      Kaip vartoti METADOXIL

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba  vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Dozavimas ir vartojimo būdas

 

Suaugusiems žmonėms

 

Lėtinė intoksikacija etilo alkoholiu, kepenų pažeidimas. Rekomenduojama paros dozė yra dvi 500 mg tabletės. Jeigu vaisto vartojant būklė per 7 dienas palengvėja, jo, jei reikia, galima vartoti 2 – 3 mėnesius. Gydytojo leidimu jo galima gerti ir ilgiau, net 6 mėn.

 

Senyviems žmonėms

 

Senyviems žmonėms METADOXIL galima gydytis saugiai, specialiai dozės keisti nereikia.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

 

METADOXIL nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

 

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

 

Sergant kepenų ligomis, tokiomis kaip alkoholinė kepenų liga, rekomenduojamą METADOXIL dozę vartoti galima. Pacientų, sergančių sunkiu kepenų nepakankamumu, gydymo šiuo vaistu patirties nėra. Įprastiniais atsargumo sumetimais, tokiems pacientams patariama ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

 

Inkstų nepakankamumu sergančių pacientų gydymo METADOXIL patirties nėra. Atsižvelgiant į tai, kad iš organizmo vaistas iš dalies išsiskiria pro inkstus, įprastiniais atsargumo sumetimais tokiems pacientams reikia mažinti dozę ir ilgai šiuo vaistu nesigydyti.

 

Ką daryti pavartojus per didelę METADOXIL dozę?

 

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Kadangi toksinis METADOXIL poveikis yra silpnas, netyčinis perdozavimas nėra tikėtinas. Jeigu iš karto suvartojote daug METADOXIL tablečių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, kuris nuspręs kokių būtiniausių priemonių reikėtų imtis.

 

Pamiršus pavartoti METADOXIL

 

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę dozę

 

Nustojus vartoti METADOXIL

 

METADOXIL veikia tol, kol vartojamas. Nustojus vartoti, jo sukeltas poveikis greitai išnyksta.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

4.      Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Reikėtų pažymėti, kad kartais nepageidaujamas reakcijas gali būti sunku atskirti nuo pačios ligos sukeltų simptomų.  METADOXIL vartojant ilgai, retais atvejais, gali prasidėti periferinė neuropatija, kuri išnyksta praėjus tam tikram laikui po vaisto vartojimo nutraukimo.

 

Vartojant METADOXIL gali pasireikšti šios nepageidaujamos reakcijos:

 

Labai retai (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 šio vaisto vartojančių žmonių): padidėjusio jautrumo reakcijos, nervų pažeidimas (periferinė neuropatija), galvos svaigimas ir nuovokos praradimas (dezorientacija) , viduriavimas, vėmimas, odos ar poodinio audinio patinimas (angioneurozinė edema), odos išbėrimas, dilgėlinė, niežulys ir sumažėjęs apetitas.

 

Jeigu  ligos simptomai pasunkėjo arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.      Kaip laikyti METADOXIL

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki arba EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, METADOXIL vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

METADOXIL sudėtis

 

-        Veiklioji medžiaga yra metadoksinas. Vienoje METADOXIL tabletėje yra 500 mg metadoksino.

-         Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė ir magnio stearatas.

 

METADOXIL išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

METADOXIL tabletės yra baltos, apvalios, vienoje jų pusėje yra užrašas „METADOXIL“, kitoje - vagelė.Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

 

Pakuotės dydis

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 30 tablečių (3 PVC ir aliuminio lizdinės plokštelės, kurių kiekvienoje yra 10 tablečių).

 

Registruotojas ir gamintojas

 

Registruotojas  eksportuojančioje valstybėje

 

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73

PISA

Italija

 

Gamintojas (-ai)

 

Laboratori Baldacci S.p.A.

Via S. Michele degli Scalzi 73

PISA

Italija

 

arba

 

Special Product‘s Line S.p.A

Via Campobello 15

Pomezia (Roma)

Italija

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-07-02.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje http://www.vvkt.lt/.

 

 

Lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas skiriasi nuo referencinio vaistinio preparato  laikymo sąlygomis: lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 30°C temperatūroje;referencinį vaistinį preparatą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

 

Vaistinės, turinčios prekę
Pirkėjai, pirkę šią prekę, taip pat įsigijo
Multi-Mam
10,79€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Valentis
1,56€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
SWANSON KUDZU ROOT, 500 mg, 60 kapsulių paveikslėlis
-60% antrai prekei
Swanson
9,49€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()
Urgo
0,19€
Žemiausia kaina per 30 d.: ()

Mano krepšelis